Bror Pettersons boksamling

OA fick Bror Petterssons boksamling som donation genom testamente i början av 1990-talet och består av ca 12 000 böcker från olika ämnesområden. Idag finns boksamlingen deponerad i Tritonia, Vasa vetenskapliga bibliotek på Brändö i Vasa, och kan sökas i Vasa vetenskapliga biblioteks databas TRIA, som även ingår i den nationella databasen LINDA, för vetenskapliga bibliotek. De flesta titlar har statusen referensböcker av den orsaken att de är ovanliga och att de inte finns katalogiserade på andra bibliotek i Finland. En annan orsak är att de är ömtåliga och skulle inte klara för många utlåningar eller att skickas per post som fjärrlån.

För mer information om projektet, kontakta Gun Dahlvik (sekr.) per e-post oa(at)oa.fi

Katalogiseringen har understötts av följande bidragsgivare: