Månadsmöte - Kvarkens natur under ytan

08.03.2018 kl. 19:53
Ordnas på OA ons 14.3

 

De första heltäckande modellerna av Östersjöns undervattensnaturtyper finns i Kvarken och de presenteras av marinbiolog Ulrika Björkman, som också berättar om hur modellerna används. Hur ser det ut under Kvarkens vattenyta? Hur effektiva är skyddsområden?

 

Efter föredraget, som ordnas i samarbete med Svenska folkskolans vänner r.f., hålls OAs månadsmöte med bl.a. stadgeändringar.

 

OA:s utrymmen finns på Österbottens museum, Museigatan 3 i Vasa. Ytterdörren är låst, men använd ringklockan (eller ring numret) vid dörren så kommer vi och öppnar! Mötesrummet ligger på andra våningen (endast trappor, ingen hiss).

 

Välkomna!

 

PDF om föreläsningen hittas här.