Månadsmöte - Uppföljning av skräntärnor

28.03.2018 kl. 10:31
OBS! Tisdag 3.4 kl 18 på OA


Foto: Mauri Karonen

 

Hur ser skräntärnans vardagsliv ut?

Majoriteten av Östersjöns hotade skräntärnepopulation häckar i endast ett fåtal kolonier, och därför är arten utsatt om omständigheterna i och omkring kolonierna förändras. För att få bättre insikter i skräntärnans vardagsliv inleddes 2015 därför ett på arten fokuserat forskningsprojekt var målet är att erhålla ny kunskap till nytta för artskyddet. De preliminära resultaten av detta arbete presenteras av docent Patrik Byholm.

 

Observera att föredraget, som ordnas i samarbete med Svenska folkskolans vänner r.f., undantagsvis hålls tisdagen den 3.4 kl 18 på OA. Servering.

 

OA:s utrymmen finns på Österbottens museum, Museigatan 3 i Vasa. Ytterdörren är låst, men använd ringklockan (eller ring numret) vid dörren så kommer vi och öppnar! Mötesrummet ligger på andra våningen (endast trappor, ingen hiss).

 

PDF om föreläsningen hittas här.

 

Hjärtligt välkomna!