Månadsmöte: Bottenfaunans roll för våra kustekosystem

04.04.2019 kl. 08:49
Onsdag 10.4 kl 19 på OA


© Alf Norkko

 

Bottenfaunans roll för våra kustekosystem

Vi får dyka ner till havsbottnen med Johanna Gammal för att bekanta oss med olika undervattensmiljöer och de olika djuren som lever i leran och sanden. Dessa små djur, som man kanske inte ser varje dag, är mycket viktiga för att våra ekosystem ska fungera – men vem är de riktigt och vad gör de? Och vad händer om de försvinner?

Föredraget hålls på onsdagen 10.4 kl. 19 på Ostrobothnia Australis i samarbete med Svenska folkskolans vänner.

 

OA:s utrymmen finns på Österbottens museum, Museigatan 3 i Vasa. Ytterdörren är låst, men använd ringklockan (eller ring numret) vid dörren så kommer vi och öppnar! Mötesrummet ligger på andra våningen (endast trappor, ingen hiss).

 

Välkomna!

 

PDF om föreläsningen hittas här. Evenemanget finns även på Facebook.