Om oss

Ostrobothnia Australis r.f. (OA) grundades år 1924 och fungerar som en samlingsplats för naturintresserade i svenska Österbotten. Föreningens syfte är att främja naturvetenskaplig forskning och väcka intresse för natur och naturvård. Detta görs genom finansiering av naturvetenskapliga projekt, såsom inventeringar och uppföljningar av arter, och genom att ordna intressanta och lärorika föredrag, kurser och exkursioner. Vi samarbetar även med Kvarkens Naturskola som ordnar program för barnen under utvalda exkursioner. OAs verksamhetsområde sträcker sig från Karleby i norr till Kristinestad i söder men OAs kontor finns i Österbottens museum i Vasa.

Vad gör vi?

Föreningens medlemsverksamhet består av månadsmöten med intressanta och aktuella föredrag, samt av exkursioner och kurser. 

Klicka här för att ta en titt på vad som är på gång just nu. På sidan hittar du även information om OA:s verksamhet tidigare år. 

Du kan också följa med verksamheten genom att följa oss på Facebook eller gå med i vår e-postlista OAves! Ta gärna kontakt om det är något område du är speciellt intresserad av att höra mera om eller ta del i.

Välkommen med!

Månadsmöten

Månadsmötena hålls i regel andra onsdagen i månaden klockan 19 i föreningens utrymmen vid Österbottens museum på Museigatan 3. Förutom det månatliga medlemsmötet hålls också föredrag om aktuella ämnen med naturvetenskapligt tema, t.ex. presentation av något OA-projekt, eller annat som lockar de som är intresserade av natur och miljö. I samband med månadsmötena har medlemmarna möjlighet att låna tidskrifter och annan litteratur ur OA:s bibliotek.

Månadsmötena är öppna för alla, d.v.s. både för medlemmar och de som (ännu) inte är det!

Årets teman för månadsmötena hittar du här!

Exkursioner och kurser

OA brukar göra exkursioner varje år, främst inom verksamhetsområdet men ibland också till andra destinationer. Varje år hålls exkursioner till Valsörarnas biologiska station, men i övrigt kan resmålen variera. Det kan handla om olika fågelexkursioner, dagsturer till lokala naturstigar och områden eller talkon av olika slag (t.ex. holkbyggartalko). Föreningen ordnar också kurser, ofta i samarbete med andra föreningar, för alla intresserade.

Mer information om årets exkursioner och kurser hittar du här.

Projekt och vetenskapligt arbete

En stor del av OA:s naturvetenskapliga verksamhet görs i form av projekt. Hit hör olika fågelkarteringar, undersökningar av flygekorre och bekämpning av främmande arter. För att läsa mer om föreningens projekt, klicka här! Projekten finansieras med hjälp av stöd från olika fonder eller samfund. 

Är du intresserad av att följa OAs vetenskapliga arbete kan du ta dig en titt på de rapporter som finns på sidan "Rapporter" eller i tidskriften OA-Natur.


Paus under vresrostalko på Valsörarna. Foto: Lotta Flemming

OAves

Om du vill få information om OA:s verksamhet till din e-post kan du gå med i e-postlistan OAves. Via OAves kan man även dela med sig sina fågelobservationer och andra naturiakttagelser. För att komma med på listan sänder du ett meddelande till adressen oaves+subscribe@googlegroups.com samt följer instruktionerna här.

Samarbete

OA samarbetar med andra naturföreningar i svenska Österbotten, genom att ordna exkursioner och kurser tillsammans. Till dessa föreningar hör Jakobstadsnejdens Natur, Oravaisnejdens Naturvetarklubb, Malaxnejdens Naturförening och Sydbottens Natur och Miljö. Utvalda exkursioner ordnas tillsammans med Kvarkens Naturskola som då ordnar specialprogram för barn. Övriga samarbetspartners är bl.a. Österbottens Museum och Forststyrelsen.
 

Styrelsen och andra ansvarspersoner

OA:s styrelse väljs vid varje höstmöte i november och består av ordförande, viceordförande, sekreterare, fyra övriga styrelsemedlemmar och två suppleanter.
Utöver styrelsen väljs även chef för Valsörarnas biologiska station, ansvarsperson för ornitologiska sektionen och Österbottens Museums naturvetenskapliga intendent. En exkursionsgrupp har hand om och ordnar exkursioner och annat program, medan synlighetsgruppen har ansvar för informera vad som händer inom föreningen på hemsidan och på Facebook.

Kontaktuppgifter till styrelsen och ansvarspersoner hittar du här.