Program hösten 2022

Följ med OAs Facebook och hemsidor, Oaves och OAs månadsmöten för mera information gällande program som OA ordnar.

 

P.g.a. corona kan det ske förändringar i föreningens evenemang (flyttas till senare eller inhiberas), vi följer myndigheternas riktlinjer/restriktioner och anpassar verksamheten enligt dem. Följ med här på oa.fi eller Facebook.

 

Månadsmöten

Höstmötet hålls hos Svenska Folkskolans Vänner, Handelsesplanaden 23 B i Vasa. Julfesten hålls utomhus vid Molnträskets naturstig, med samling vid parkeringen på Kapellbacksvägen 209 I Vasa.
OBS Var beredd på ändringar i programmet om coronaläget försämras.

 

9.11
Höstmöte
kl. 19

Helmi-livsmiljöprogrammet och vårdbiotoperna i ÖsterbottenHelmi-programmet stärker den biologiska mångfalden och tryggar livsviktiga ekosystem genom verkningsfulla insatser, för att motverka utarmning, begränsning av livsmiljöer och försämring av deras kvalitet. Robin Sjöblom berättar om Helmi-programmets framskridande i Österbotten med särskild tyngdpunkt på inventering och iståndsättning av vårdbiotoper. Efteråt hålls OAs höstmöte. Deltagaranmälan till nette.back@gmail.com eller 040 7497621 (gärna sms).

Meddela om du deltar på plats eller på distans, eftersom det också är möjligt att närvara via länk som meddelas till dem som deltar på distans. Meddela i så fall även din e-postadress!

 

14.12
kl 18
 

 

Julfest
Årets julfest börjar kl. 18 med skattjakt och start från OA. Skattjakten, som vid behov tar hänsyn till vädret, är en form av frågesport i kombination med aktiviteter och överraskningar. Efter avklarad runda (ca kl. 19) bjuds det på glögg, kaffe och julig samvaro på OA. Förse dig gärna med lämplig klädsel och lyktor!

Exkursioner, kurser och annan verksamhet

 

29.10
kl. 12-16
Höstexkursion INHIBERAD
Vi besöker Iskmo, Lillön, där vi bekantar oss med bl.a. flygekorrskogar och
glorestaureringsprojekt. Ta med egen matsäck, gummistövlar och kläder enligt väder. Samling kl. 12 vid OA för samåkning. Deltagaranmälan senast fre 28.10 kl. 14 till Ralf Wistbacka (ralf@wbe.fi eller 050 5166817 (gärna sms)). Exkursionen ordnas i samarbete med Svenska folkskolans vänner.

 

 

Program våren/sommaren 2022

Följ med OAs Facebook och webbsidor, Oaves och OAs månadsmöten för mera information gällande program som OA ordnar.

 

P.g.a. corona finns det risk att föreningens evenemang flyttas till senare eller inhiberas, vi följer myndigheternas riktlinjer/restriktioner och anpassar verksamheten enligt dem. Följ med här på oa.fi eller Facebook.

 

Månadsmöten

Månadsmötena hålls kl. 19 i Vasa (mars) och kl. 18.30 i Björköby (april). Föredragen ordnas i samarbete med Svenska folkskolans vänner r.f. (SFV).

Deltagande i mars-mötet kan också ske digitalt, i aprilmötet i Björkö kan man endast delta på plats. Deltagaranmälan tas emot av Anette Bäck, nette.back@gmail.com eller 040-7497621

 

16.3
Årsmöte
kl. 19
SFV

Förekomst av mindre hackspett i Jakobstadsnejden
Filip Liljeqvist berättar om resultaten från inventeringen av mindre hackspett som han m.fl. utförde i Jakobstadsnejden sommaren 2021. Resultaten har jämförts med uppgifter om artbestånd och utbredning på samma platser på 1990-talet. Mindre hackspett var BirdLife Finlands projektart 2021. Inventeringen skedde i samarbete med Jakobstadsnejdens Natur.

Efter föredraget hålls OA:s årsmöte.
Månadsmötet hålls hos SFV på Handelsesplanaden 23B i Vasa.

 

21.4
kl. 18:30
Björkö

OBS! 
Nytt datum!

Fladdermössens Valsörarna – från okänt till Finlands mest undersökta på 10 år
För tio år sedan visste man inget om fladdermössen i Kvarkens ytterskärgård. Sedan dess har nästan 500 fladdermöss ringmärkts på Valsörarna och hela åtta arter har påträffats. Valsörarna har visat sig ha en central roll i trollpipistrellens migration över Kvarken och de öppna stenfälten erbjuder viktiga övervintringsplatser för nordfladdermusen. Fortfarande saknas en del bitar i Valsörarnas fladdermuspussel. Niclas Fritzén, chef för Valsörarnas biologiska station, berättar om vad vi idag vet om Valsörarnas fladdermöss, och hur avancerad teknik har hjälpt forskarna förstå vad som händer där under höstens mörkaste timmar.

Månadsmötet ordnas på Björkö UF Stjärnan, Björkövägen 768 i Björköby. Tyvärr kan man inte delta på distans denna gång.

 

Exkursioner, kurser och annan verksamhet

 

omkring
18.3
Inhiberad pga vädret
Månskenstur i Sundom
för hela familjen med start kl. 19.00 (skidtur eller promenad beroende på snöläget). Takten är långsam; vi stannar upp och funderar över korsande djurspår och annat som vi ser och hör, samt äter medhavd matsäck. Turen ordnas vid tiden för fullmåne, omkring 18.3 (dagen beroende på väderprognos) och beräknas räcka ca 1,5 h. Närmare tid och startplatsen i Sundom meddelas vid anmälning. Kontaktperson: Lotta Flemming (040-7200389, gärna sms).

 

mars Uggleexkursion
Kontaktperson: Ralf Wistbacka (ralf@wbe.fi, 050-5166817)

 

vår- sommar Glorestaurering i Sydösterbotten
Kom med på talkoarbete och gör en praktisk insats för två glosjöars välmånde i Korsnäs och Kaskö. Samtidigt bidrar du till finansieringen av ny stationsbåt. Kontaktperson: Niclas Fritzén (050-3222347, nrfritzen@gmail.com).

 

7.5 Fågelskådningsdag ute på gården för hela familjen pågår hela dygnet.
Mer information om dagen på Birdlife Finlands webbsida

 

7.5 Tornens kamp
Vill du delta i OAs lag vid Nojärv träsk, kontakta Ditte Smeds-Weijola (040-9371109, ditte.smeds@gmail.com). Stationschefen ansvarar för OAs lag på Valsörarna.

 

lördag i maj Vårpicknick i Gamla Vasa
Vi håller picknick och tar in vårens framfart på Yxgärde med omgivningar. Väderreservation. Följ med information på oa.fi, Oaves, Facebook och månadsmöten. Ansvarig: Solveig Pått. Fjolårets virtuella guidning hittar du här.

 

26.5 reserv 28.5 Dagsutflykt till Valsörarna
reservdag 28.5. Deltagaravgift. Begränsat deltagarantal. Anmälningar till OA (oa@oa.fi, 044-3240709, gärna sms).

 

juni-juli Jättebalsamintalkokvällar planeras i Vasa under sommaren (beroende av Vasa stads behov). Kontaktperson: Lotta Eklund (050-5250821, lotta_haldin@hotmail.com).

 

juli-augusti Skogsexkursion till Mickelsörarna
Uppföljning av skogsrestaureringen som genomfördes på Mickelsörarna mellan 2008 och 2015. Deltagarantal max 6 personer. Deltagaravgift. Kontaktperson: Ralf Wistbacka (ralf@wbe.fi, 050-5166817)

 

prel. 16.7 eller 23.7 Vresrostalko på Valsörarna i sommar. Anmäl ditt intresse för en dag med lätt och viktigt arbete i ytterskärgården! Kontaktperson: Lotta Flemming (040-7200389, gärna sms).

 

juli-augusti Stationstalko på Valsörarna under sommaren. Anmäl ditt intresse för allehanda praktiska sysslor som behövs för upprätthållande och underhåll av den biologiska stationen. Kontaktperson: Niclas Fritzén (050-3222347, nrfritzen@gmail.com).

 

Juli samt 13.8 eller 14.8 Insamling av strandskräp på Valsörarna, som del av kampanj i samarbete med Finlands Svenska Marthaförbund, Österbottens Fiskarförbund och Håll skärgården ren. Kontaktperson: Niclas Fritzén (050-3222347, nrfritzen@gmail.com).  Se info här.

 

augusti Ängstalko i Närpes
Kom med på ängsslåttertalko som uppföljning av ängsföredraget på höstmötet 2021. Kontaktperson: Torgny Backman (torgny.backman@gmail.com, 040-7528423).