Program hösten 2015

Månadsmöten:

21.10   
Hedbränning på Björkögrunden 2014-15

Skyddsbiolog Carina Järvinen från Forststyrelsen berättar om hedbränningen på Björkögrunden som utförts och följts upp under åren 2014-15.
OBS att månadsmötet hålls kl. 19:00, undantagsvis i Björköby, i Björkö UF Stjärnans lokal på Björkövägen 768.

13.11 (fre)
Vad händer med isen i Arktis när klimatet blir varmare?

Höstmöte med föredrag av FD Jan Åström från CSC, IT-centret för vetenskap, som berättar vad som händer med isen på Grönland och i Norra Ishavet när klimatet blir varmare.
OBS att höstmötet hålls kl. 19, undantagsvis en fredag på OA.

16.12
Julfest
med traditionellt program och julkaffe. Ta med en liten julklapp (à ca 3 €).

Exkursioner:

23.9
Tranexkursion

Samling kl. 18:30 vid Meteorians fågeltorn på Söderfjärden. Klä dig enligt väder! Exkursionen lämpar sig också för barn. Ta med en slant om du vill köpa kaffe eller bli guidad i Meteorian, som håller öppet till kl. 20! Om du har frågor, kontakta Karl Hamberg, gsm 050-5663197.

Övrigt:

25.6-4.10           
I skuggan av vampyrerna – fladdermössens hemliga vär
ld
Naturhistoriska centralmuseums utställning, kompletterad med forskningsresultat från OAs pågående fladdermusprojekt KvarkenBats, visas på Österbottens museum ännu en tid.

En glimt av händelserna våren 2016:

17.2     Årsmöte med föredrag av Henry Pihlström om människans evolution

9.3       Månadsmöte med föredrag av Tuija Warén om pärlugglor

13.4     Månadsmöte med föredrag av Niclas Fritzén om KvarkenBats

4.3.-29.5.2016
Fotoutställningen "Dreaming of the Sea" av Jukka Rapo och Lauri Rotko berättar om hur Östersjön mår och visas i Österbottens museum.

_______________________________________________________________________

Program våren 2015

Månadsmöten:

18.2    
Fågelskärgård i förvandling
.
Årsmöte med föredrag av biolog Michael Haldin, som tar upp effekterna av eutrofiering och klimatförändring på Kvarkens fågelskär.
Vid samma tillfälle presenterar biolog Ralf Wistbacka resultatet av inventeringen av 65 fågelskär i Larsmo skärgård 1990-2013. Svärta, gråhakedopping, kustlabb har inventerats i hela skärgården. Populationstrender för 43 skärgårdsfåglar presenteras och en jämförelse med 9 lokala eller regionala (bl.a. Valsörarna) referensområden görs.  I boken ingår resultat från studier av ungproduktion, skydds- och vårdåtgärder samt en presentation av rastplatser och övervintringsområden.

11.3    
Hållbar livskvalitet i lokalmiljö ur ett miljöpedagogiskt perspektiv
– HÅLLiLIV
Föredrag av Ida Berg och Linda Degerman från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi.

15.4               
Det blomstrande Österbotten

Månadsmöte med guidning i Österbottens museums tillfälliga utställning, Det blomstrande Österbotten, där blommor presenteras ur ett konstnärligt, kulturhistoriskt och naturvetenskapligt perspektiv. Bl.a. material ur OAs herbariesamlingar och bildarkiv visas. OBS att månadsmötet börjar med guidningen kl. 18:00 och fortsätter med möteshandlingar och servering på OA efteråt!

 

Exkursioner:

2.3 (reservdag 5.3)    
Ugglekväll
.
Ralf Wistbacka håller en ugglekurs på OA kl.18, där våra vanligaste ugglor introduceras. Efteråt, kl. 20, åker man på uggleexkursion. OBS! Exkursionen är väderberoende och vid ogynnsamt väder må 2.3 utnyttjas reservdagen to 5.3. Kursen hålls 2.3 oberoende av exkursionsväder! Anmäl dig gärna till Ditte Smeds-Weijola (040-9371109, dittesw(at)hotmail.com) eller OA (oa(at)oa.fi, 06-3253791).

Uggleexkursionen ordnas i samarbete med Jakobstadsnejdens Natur (JNN), Malaxnejdens Naturförening (MNN) och Sydbottens Natur och Miljö (SNoM).

Sammanfattning:

- OAs ugglekurs kl. 18 på OA/Österbottens museum, Museigatan 3.
                             Kontaktpersoner:
                             Ditte Smeds-Weijola (040-9371109, dittesw(at)hotmail.com)
                             OA (oa(at)oa.fi, 06-3253791).

- OA startar kl. 20 från OA. Kontaktpersoner, se ovan.

- JNN startar kl. 20 från Jakobstads torg.
                              Kontaktperson: Leo Saarijärvi (050-3740747)

- MNN startar kl. 20 från Malax HVC.
                                Kontaktpersoner:
                                Karin Eklund (050-3502841,  karin.eklund(at)malax.fi) och
                                Petter Eklund (050-3642090, petter.eklund(at)malax.fi)

- SNoM startar kl. 21 från fågeltornet vid Norrfjärden i Kristinestad.
                                 Kontaktpersoner:
                                 Canne Lundberg (040-5085251,
                                 canne.lundberg(at)pp.inet.fi) och
                                 Sonja Grönholm (sonja.gronholm(at)korsholm.fi,
                                 0400522102 (kontorstid),  Hem  06-2212895)       

9.5      
Tornens kamp
.
Besök OAs lag vid Nojärv träsk i Petalax. Kontaktperson: Ditte Smeds-Weijola (040-9371109, dittesw(at)hotmail.com)

16.5    
Dagstur till Valsörarna
.
med start från Svedjehamn kl. 9 och retur FRÅN Valsörarna ca kl. 15. Turen kostar 40e för vuxna (medlemmar 20e) och 20e för barn (medlemmar 10e). Ta med egen matsäck och kläder enligt väder samt varma, vind- och vattentäta kläder för båtfärden. Det finns ännu några platser kvar.  Anmälningar till oa(at)oa.fi eller (från 8.5) 045-8681008.

30-31.5
Entomologiskt veckoslut

Sista veckoslutet i maj står Ostrobothnia Australis värd för en grupp entomologer från Norrlands entomologiska förening. På programmet står insektsamlingsexkursioner, där man samlar självständigt men naturligtvis diskuterar och tittar på fynden och utbyter erfarenheter. Aktiva entomologer, som vill vara med, ombedes ta kontakt med Niclas Fritzén (050 322 2347, nrefternamn(at)gmail.com) för närmare information.

7.6   
Dagsexkursion till Syd-Österbotten

i samarbete med Sydbottens Natur och Miljö (SNoM). Vi kommer att besöka bl.a. Bötombergen och Storholmen i Lappfjärd. Kvarkens Naturskola tar hand om exkursionens barn. Utflykten kostar 20e för vuxna och 10e för barn.  Ta med egen matsäck och kläder enligt väder. Anmälning till vicha1982(at)gmail.com eller, efter kl. 18, 045-8681008.

10-12.7
OAs sommarresa till Koli
- INSTÄLLD!

6.7, 12.8, 12.9
Vresrosbekämpning på Valsörarna

Ostrobothnia Australis bekämpar vresrosor på Valsörarna i sommar. Vresrosen är en skadlig, främmande art som inte hör hemma i naturen. På stränderna tränger den ut ursprungliga arter och är ett hot mot naturens mångfald. Vresrosen har spridit sig till Valsörarna liksom till många andra holmar och skär i skärgården.

Vresrosen bekämpas i första hand mekaniskt på Valsörarna. Arbetet är inte tungt, men det kräver flera besök per sommar. Metoden går ut på att trötta ut växterna genom att de gröna skotten klipps av flera gånger per sommar så att växten till sist dör på rot.

Vill du komma med och hjälpa till med bekämpningen? I juli åker vi ut må 6 7. (Datum för de övriga gångerna bestäms senare). Vi åker kl. 9.00 från Svedjehamn och kommer tillbaka ca 16.00. Redskap och handskar fås på plats, men ta med egen vägkost. Vi vandrar ca en kilometer genom skogen, drygt halva sträckan längs en stig.

Meddela ditt intresse och deltagande till Lotta Flemming, tel. 040 7200389.

25-26.7

Mickelsörarna
Inventeringen av holkar och häckningsflottar på Mickelsörarna i samarbete med Jakobstadsnejdens Natur, Oravaisnejdens Naturvetarklubb och Forststyrelsen ordnas i juli. Kontaktperson: Ralf Wistbacka (050-5166817, ralf(at)wbe.fi ).

Sommar  
Exkursion till Österbottens Wildlife Care

i Norra Vallgrund. Exkursionen lämpar sig också för barn. Kontaktperson: Victoria Hallbäck (045-8681008, vicha1982(at)gmail.com).

23.9   
Tranexkursion till Söderfjärden

Exkursionen lämpar sig också för barn. Kontakt: OA (06-3253791, oa(at)oa.fi)

Övrigt

Under sommaren kommer bekämpningen av vresros att fortsätta på Valsörarna. Vresrosen är en främmande art, som tar över stränderna om den inte bekämpas. Arbetet görs dels enligt en ekologisk ”utmattningsmetod”, som kräver några besök per sommar under några år. Vill du delta i arbetet? Kontakta då Lotta Flemming (040-7200389, lotta.molander(at)agrolink.fi). Mer information finns under Exkursioner.