OA:s Vetenskapliga Samlingar

Ostrobothnia Australis' naturvetenskapliga samlingar är basen för det museum som föreningen drev åren 1933-2000. Numera handhas samlingarna av Österbottens museum och en del av dem kan ses på Terranova som presenterar Kvarkens skärgårdsnatur. Den naturvetenskapliga basutställningen kan beskådas under Österbottens museums normala öppehållningstider eller enligt överenskommelse med dess naturvetenskapliga intendent. OA:s samlingar innehåller bland annat följande katalogiserade helheter:

  • cirka 600 konserverade fåglar, varav de äldsta från början av 1900-talet
  • cirka 80 konserverade däggdjur
  • 25 konserverade fiskar
  • bergarts- och mineralsamling omfattande 242 föremål
  • cirka 48.000 växtark varav ca. 44.000 är systematiskt ordnade och delvis införda i Helsingfors Universitets botaniska arkiv. Läs mera om herbariesamlingen här.
  • drygt 40.000 insekter i de entomologiska samlingarna
  • 114 fågelägg och fågelbon