Fladdermusholkar

 

Också fladdermössen lider brist på naturliga boplatser i vår natur. På samma sätt som för fåglar kan du sätta upp holkar för att hjälpa fladdermössen. År 2015 började vi experimentera med simpla fladdermusholkar på Valsörarna, en sk. Nicke-holk, inte bara för att erbjuda fladdermössen lämpliga daggömslen utan även för att kunna undersöka dem i forskningssyfte. För att hantera fladdermöss krävs speciallov och huvudavsikten med holkar bör inte vara detta.


En ringmärkt nordfladdermus (Eptesicus nilssonii) i en ”Nicke-holk” på Valsörarna 9.9.2016. Den hade ringmärkts året innan på Valsörarna och utgör det första och hittills det enda återfyndet av tidigare års ringmärkta fladdermöss på Valsörarna. Foto: Niclas Fritzén

 

Under vintern 2016/2017 har vi därför tillsammans med Ståbacka träsvarveri i Närpes utvecklat en holkmodell som vi dels hoppas skall vara funktionell för olika fladdermöss men som dels skall se trevlig ut för att pryda husväggar eller träd i trädgården (men den går naturligtvis utmärkt att placera även i skogsmark, vid stränder osv.). Efter flera prototyper och mycket tankearbete har det nu resulterat i en holk (se bild) som kommer ut till försäljning till ett överkomligt pris med tanke på arbetet bakom den. Idén till just den här typen av holk är tagen från en brittisk modell som heter ”Vincent Pro Bat Box”. Speciellt med vår holk är att den inte bara har bottenlösa springor som gör att spillningen faller ut istället för att lagras på hög i holken utan att den upptill även har en kammare för de fladdermöss vars honor föredrar att ha lite större utrymme för sin yngelkoloni. Holkens virke utgörs till 100% av återanvänt material. Holken kommer lägligt ut till Chiropterologiska föreningen i Finlands ”1000 fladdermusholkar”-kampanj som lanserats i år med anledning av Finlands 100-årsjubileum. Vi hoppas därför att även du bygger eller köper en holk, sätter upp den och registrerar den här www.lepakko.fi/poenttoekampanja


Holken som är framtagen som ett samarbetsprojekt mellan Valsörarnas biologiska station och Ståbacka träsvarveri i Närpes. Holken kan målas svart eller röd och placeras solexponerat för att göra det varmt och skönt för fladdermössen eller för att bättre smälta in i miljön (t.ex. röd husvägg). Foto: Niclas Fritzén

 

Holkens funktionalitet kommer att undersökas vid Valsörarnas biologiska station och temperaturutvecklingen under sommaren i olika färgers holkar kommer att följas upp med temperaturloggar. Loggarna finansieras med ett bidrag från Waldemar von Frenckells stiftelse.

 

Holken som säljs av Ståbacka träsvarveri till priset av 20 € (inkl. moms) har förnärvarande inget fast försäljningsställe, utan den kommer att förmedlas via OA bl.a. på möten och olika evenemang som det informeras om på förhand. Holkarna finns i begränsat antal men flera byggs ihop efter hand. För varje av de 100 först sålda holkarna stöds fladdermusverksamheten vid Valsörarnas biologiska station med 5€ av digitaliseringsföretaget Gambit i Vasa.


Bengt Hannus med första satsen holkar vid Ståbacka träsvarveri. Foto: Niclas Fritzén

 

Ett infoblad om holken och hur den skall sättas upp fås med holken, men kan även läsas här (Holkblad).

I tidningen Syd-Österbotten den 6.4 2017 publicerades en välgjord artikelhelhet kring holkarna och fladdermusforskningen vid Valsörarnas biologiska station (Copyright HSS Media Ab). Du kan läsa artikeln på din skärm och du får gärna länka till OA:s sida om fladdermusholkar, men det är inte tillåtet att sätta upp pdf:n på någon annan internetsida eller att i övrigt sprida själva pfd:n.

 

Annat med anknytning till fladdermusholkar samt ritningar hittar du här:

Två nordfladdermöss flyger ut ur en ”Nicke-holk” på Valsörarna 9.9.2016
Bats.org:s holkförslag med ritningar
LUOMUS holkrekommendation
Vincent Pro Bat Box

 


En holk av den nya modellen på en solexponerad björkstam. Foto: Niclas Fritzén

 

Valsörarnas biologiska station framför ett varmt tack till bidragsgivarna!