Program hösten 2012

Månadsmöten:

10.10
Solstenar och kattskallar

Finns det fossil i Vasa? Har det förresten levt dinosaurier i Norden?
Vi tar en tjuvtitt på en film om fossiler från silurperioden, som deltar i årets Naturfilmsfestival och Solveig Pått (amatörgeolog) berättar om och förevisar fossil.

14.11
Björnfotografering i Kuusamo

Höstmöte  Deltagare i sommarens björnexkursion till Kuusamo visar bilder och berättar om resan.

12.12
Julfest med traditionellt program och julkaffe. Ta med en liten julklapp (à ca 3 €).

 

Exkursioner

24.8
Fladdermusexkursion

OAs fladdermusexkursion ordnas fredagen den 24.8 i Replot. Exkursionen börjar på Replot skola ca 20:30 med en kort inomhuspresentation om fladdermöss och därefter bär det av i fält. Målsättningen är att m.hj.a. fladdermusdetektor höra nordisk fladdermus och mustasch-/brandts fladdermus och att eventuellt samtidigt se dem med ficklampa. Boka in det redan nu ifall du är intresserad.
Kontaktperson: Niclas Fritzén, 050-3222347, nrefternamn(at)gmail.com

7.10
Höstexkursion i Vörå med betoning på gammelskog och gammelskogsarter.

Samling kl. 10:00 vid P-platsen 8,6 km från Riksväg 8 längs Larvvägen (725) mot Vörå. Exkursionen avslutas ca kl. 15. Promenad ca 4 km av vilket drygt hälften är i skog som delvis är lite utmanande. Vi vandrar lugnt, upplever naturen och tittar på gammelskogens lavar, mossor, svampar och annat vi stöter på. Ta egen matsäck med. Utrusta dig med stövlar och kläder enligt väder! Väderreservation: ösregn.
Anmälningar till gsm 040-9371109.

Sommaren 2013
Exkursionen till Vattajanniemi i Lohteå är flyttad och ordnas sommaren 2013
Anmälning till OA: 06-3253791eller oa(at)oa.fi

 

Övrigt

21.11.2012-13.1.2013
Årets naturbild 2011

21.11-16.12
Årets naturbild 2012
Tävlingen Årets Naturbild arrangeras årligen av Finlands Naturfotografer r.f. och är den största i Norden. På Terranova presenteras de vinnande bidragen från åren 2011 och 2012.

21.11.2012-13.1.2013
Skeppsdjur
Stig ombord så får du se vilka djur som brukade följa med på de långa sjöfärderna

21-25.11.2012
Wildlife Vasa Internationella Naturfilmsfestival firar i år sitt 10-årsjubileum och visar de allra bästa internationella naturfilmerna i Terranova, Vasa universitet, Opistotalo, Stadsbiblioteket och Ritz. (se http://wildlife.vaasa.fi/index.php/se/). Gratis inträde!

____________________________________________________________________________________________________________

Program Våren 2012

 

Månadsmöten:

 

21.2 Bekämpning av jätteflokor och andra invasiva växtarter
Årsmöte. Biolog Lise-Lotte Flemming berättar i ord och bild om sitt arbete med bekämpning av jätteflokor och andra invasiva växtarter. Observera att detta möte undantagsvis hålls tisdag kl. 18.30

14.3 Vårens stjärnhimmel
Kaj Höglund från Astronomiska föreningen Vasa Andromeda r.f. berättar i ord och bild om vårens stjärnhimmel.

11.4 Dyngbaggarna minskar - vad spelar de(t) för roll?
Docent Tomas Roslin, Institutionen för lantbruksvetenskaper vid Helsingfors universitet, föreläser om dyngbaggar

 

Exkursioner

6.3 (reservdag 13.3)
Ugglor i Österbotten

Det finns möjlighet att lyssna på ugglor på olika håll i Österbotten tillsammans med Jakobstadsnejdens Natur, Oravaisnejdens Naturvetarklubb, Ostrobothnia Australis, Merenkurkun lintutieteellinen yhdistys och Malaxnejdens Naturförening.
Samling kl. 19 vid OA/Österbottens museum i Vasa samt kl. 20 på torget i Jakobstad, vid Fjärdens kaffestuga i Oravais och vid Malax hvc. Väderberoende.
Anmäl dig till vederbörande kontaktperson: Ralf Wistbacka (050-5166817), Tomas Klemets (050-5818058), Aleksis Hahn (050-5901839), Tuija Warén (050-3033658), Ari Lähteenpää (044-3454502) och Petter Eklund (050-3642090).
OAs kontaktpersoner: Aleksis Hahn, 050-5901839, fornamn.efternamn(at)naturochmiljo.fi och Tuija Warén, 050-3033658, fornamn.efternamn(at)netikka.fi

17.5
Exkursion till Valsörarna.

Anmälning till OA: 06-3253791eller oa(at)oa.fi

8.6
Exkursion till Reveln i Gerby skärgård.

Kontaktperson: Ralf Båsk, 050-5227287, fornamn.efternamn(at)skogscentralen.fi

27-29.7
Björnfotografering i Oulanka nationalpark

Kontaktperson: Tuija Warén, 050-3033658, fornamn.efternamn(at)netikka.fi

 

Övrigt

17.3
Holkspikningstalko kl. 10-14 på Myrvägen 141 i Solf. Ta gärna med egna verktyg!
Kontaktperson: Aleksis Hahn 050-5901839, fornamn.efternamn(at)naturochmiljo.fi                                                                                                 

5.5
Tornens kamp

Kontaktperson: Ditte Smeds-Weijola, fornamnsw(at)hotmail.com

23.5
Terranova firar 10-årsjubileum med kaffeservering och mångsidigt program kl. 13-20.