Vill du bli medlem i Ostrobothnia Australis?

 

Medlemsavgiften år 2024 är 20 euro för vuxna och 10 euro för barn och ungdomar under 18 år.

Medlemmar i OA får bl.a...

  • OAs medlemsbrev två gånger per år
  • tidskriften OA-Natur 
  • låna tidsskrifter från OAs bibliotek
  • söka bidrag för dina naturstudier

Här kan du bli medlem

 

Försäljning av postkort och muggar

Köp postkort eller mugg av Ostrobothnia Australis och stöd naturvetenskaplig verksamhet i Österbotten! Mer information hittar du här.

 

Häng på!

Om du är intresserad av fåglar och gärna vill delta i föreningens ornitologiska verksamhet, såsom ringmärkning av skogsduva och tornfalk. Eller om du vill delta i projekt där vi undersöker beståndet av flygekorre kan du ta kontakt med OAs ornitologiska sekreterare Ralf Wistbacka på tel. 050 5166817 eller via e-post ralf(at)wbe.fi.

Det finns även möjlighet att delta i det ornitologiska arbetet på Valsörarna där OAs biologiska station finns. Är du intresserad av detta kan du kontakta stationschef Niclas Fritzén på tel. 050 322 2347 eller via e-post: nrfritzen(at)gmail.com.

Sedan år 2015 bekämpar OA även vresros på Valsörarna. Under sommaren ordnas flera vresrostalkon där alla är välkomna att delta. Intresse kan anmälas till Lotta Flemming på tel. 040 720 0389.

Förutom flera praktiska projekt, finns det möjlighet att komma med i olika arbetsgrupper. Om du är intresserad av att vara med och planera exkursioner och utflykter, kan du komma med i exkursionsgruppen. Eller kanske du har funderingar kring OA:s synlighet på sociala medier eller liknande? Ta kontakt med oa@oa.fi .