Satellitörnen Carl-Gustav


Foto: Victoria Nylund

 

Sedan år 2009 har WWF, i samarbete med Naturhistoriska centralmuseet, försett havsörnar i kust- och skärgårdsområdet med satellitsändare för att samla in kunskap om havsörnarnas rörelse och beteende i området. Satellitprojektet koordineras av WWF:s havsörnsgrupp. Hittills har enbart havsörnsungar försetts med satellitsändare men denna gång föddes tanken på ett nytt och annorlunda förfarande: Under vårvintern 2016 kontaktades Nordic Wildlife Care för att få reda på om det där skulle finnas en rehabiliterad örn för ändamålet. Satellitsändaren ägs av WWF, men Ostrobothnia Australis (OA) bekostar dataöverföringen, delvis med hjälp av sponsorer (bl.a. företaget Gambit), så att örnens flygrutt kan följas och ge information om rehabiliterade örnars beteende.

 
Den satellitmärkta och rehabiliterade havsörshanen fick namnet Carl-Gustav, namngiven efter C-G Taxell (1911-1995), tidigare stationschef på Valsörarnas biologiska station och viceordförande i Ostrobothnia Australis rf. De satellitmärkta havsörnarna kan följas på Naturhistoriska centralmuseet Luomus hemsida och i år fogas Carl-Gustav till de örnar vars färder vi kommer att kunna följa, dock med fördröjning.

 

Projektet är avslutat eftersom satellitörnen Carl-Gustav tyvärr förolyckades i september 2016.

 

 

Projektet understöds av följande bidragsgivare: