Utterns födoval i Kvarkens ytterskärgård

 

Uttern höll på att utrotas i Finland under första hälften av 1900-talet. I och med fredning av arten har stammen återhämtat sig och antalet uttrar uppskattas till omkring 3000. Uttern klassades fortfarande i den finländska rödlistan från 2010 som nära hotad (NT) men är nu klassificerad som livskraftig. Internationellt (IUCN) klassas den fortfarande som nära hotad. På många håll i Finland har uttrarna sakta men säkert återvänt till kusten och skärgården, vilket även gäller den österbottniska skärgården. På Valsörarna observerades de första uttrarna hösten 2014, och spillning hittades sommaren 2015. Uttern är beroende av vatten och den fångar största delen av sina byten genom att dyka. I finländska undersökningar har det konstaterats att födan främst utgöras av groddjur och fisk och i liten utsträckning kräftor. Att uttern äter däggdjur eller fåglar hör till undantagen. Dessa undersökningar hänförs dock till rinnande vattendrag och sjöar, och det finns inga uppgifter om utterns födoval i vår skärgård.

 

En död utter hittades i en koloni av tordmule och tobisgrissla på Gloppstenarna öster om Björkö år 2014. Där hade även fågelbon plundrats och misstankar om att uttern eller vissa utterindivider skulle kunna livnära sig på fågelungar på fågelskär väcktes därför. Som en följd av detta inledde OA den första studien över utterns födoval i vår ytterskärgård, för att bekräfta eller skingra dessa misstankar. För att förstå olika predatorers inverkan på fluktuationer i fågelstammen är pilotstudien nödvändig. Eftersom uttern återetablerar sig på andra håll i var skärgård kommer resultaten att ha ett intresse även nationellt.

 

Under 2016 insamlades över 300 utterspillningar från Valsörsarkipelagen, av vilka största delen är från fåglarnas häckningsperiod. Utterns födoval kommer att analyseras år 2017 genom undersökning av bytesdjurens DNA i spillningen.

 

I OA-Natur 2017 kan du läsa mer om undersökningen.

 


Erik Isakson söker utterspillning vid en stenbumling, Valsörarna, Trekantbådan 5.6.2016. Foto: Niclas Fritzén.

 

 

Projektet finansieras avNärings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten samt Svensk-Österbottniska Samfundet.