Holkar och fåglar

Skriften ”Holkar och fåglar” (fi: Pöntöt ja linnut), som informerar hemmasnickare om passande holktyper för olika fågelarter, har tryckts på svenska i samarbete med Jakobstadsnejdens Natur (JNN) och BirdLife Finland.

Skriften omfattar 24 s. och finns till salu på OA och i Österbottens museums museishop till priset av 3 €. Postningskostnader tillkommer vid beställning.

För beställning av skriften, kontakta OA.

 

Publikationen har understötts av följande bidragsgivare: