Oaves

 

OAves är Ostrobothnia Australis e-postlista för de som är intresserade att få information om föreningens verksamhet direkt till sin e-post, eller dela med sig sina fågel- och andra naturiakttagelser till de andra medlemmarna på listan. Epost-listan startades i januari 2001. För att komma med på listan sänder du ett meddelande till adressen:

oaves-subscribe@yahoogroups.com

 

Om du har frågor gällande listan kan du kontakta Anna Källberg (ankallberg (at) gmail.com).

 

Välkommen!