Uppföljning av häckfågelbeståndet på Valsörarna

 

Den ornitologiska verksamheten på Valsörarna präglas av den regelbundet återkommande skärgårdsfågelkarteringen, som pågått sedan 1930-talets början. Antalet häckande fåglar räknas och resultaten jämförs med resultaten från tidigare år.

För mera information om skärgårdsfågelkarteringen, kontakta Niclas Fritzén på tel: 050 322 2347 eller nrefternamn(at)gmail.com.

 


Grågåspar. Foto: Tuija Warén

 

Skärgårdsfågelkarteringen har understötts av följande bidragsgivare: