Vill du bli medlem i Ostrobothnia Australis?

Det kan du göra genom att...

  • Fylla i dina uppgifter i det elektroniska Google-formuläret nedan.

eller

  • Ladda ner följande blankett till din egen dator och fyll i den elektroniskt. Du kan sedan spara uppgifterna i blanketten och skicka den per e-post till oa@oa.fi eller skriva ut blanketten och returnera den per post till OA. Du kan även lämna in din ansökan i samband med ett medlemsmöte,

eller

 

Medlemsavgiften år 2024 är 20 euro för vuxna och 10 euro för barn och ungdomar under 18 år.

 

Medlemmar i OA får bl.a...

  • OAs medlemsbrev två gånger per år
  • tidskriften OA-Natur 
  • låna böcker och tidsskrifter från OAs bibliotek
  • söka bidrag för dina naturstudier


Registerbeskrivning