Övrig ornitologisk verksamhet


Ringmärkning av tornfalk. Foto: Victoria Hallbäck

Ornitologiska sektionen följer upp tornfalksbeståndet från södra Korsholm till norra Närpes sedan 1986. Undersökningen av skärgårdsfåglar och silltrutens ungproduktion i Torsö skärgård har påbörjades år 2005 och fortsätter 2015. Den ingår i den nationella uppföljningen av skärgårdsfåglar.

 

Anti-Skat holkmodeller för stare:
Modell 1
Modell 2

 

För mera information om projekten, ta kontakt med Ralf Wistbacka på tel: 050 516 6817 eller fornamn(at)wbe.fi.

 

Dessa projekt har understötts av följande bidragsgivare:

           

Miljövårdsbyrån i Nykarleby