OA:s rapporter

 

Valsörarnas fågelstation - årsrapporter

Valassaarten lintuasema - Miehitys ja havainnot 2021. Jan Hägg, Ostrobothnia Australis r.f.

Valassaarten lintuasema - Miehitys ja havainnot 2020. Jan Hägg, Ostrobothnia Australis r.f.

Valassaarten lintuasema - Miehitys ja havainnot 2019. Jan Hägg, Ostrobothnia Australis r.f.

Valassaarten lintuasema - Miehitys ja havainnot 2018. Jan Hägg, Ostrobothnia Australis r.f.

Valassaarten lintuasema - Miehitys ja havainnot 2017. Jan Hägg, Ostrobothnia Australis r.f.

Valassaarten lintuasema 50v – Miehitys ja havainnot 2016. Jan Hägg, Ostrobothnia Australis r.f.

Valassaaret 2015 - Miehitys ja havainnot. Jan Hägg, Ostrobothnia Australis r.f.

 

Inventering av skärgårdsfåglar

Valsörarna 2021 - Svärta och ejder på tillbakagång. Ralf Wistbacka, Martti Hario, Erik Isakson, Robert Back & Niclas Fritzén, Ostrobothnia Australis r.f.

Inventering av 20 fågelskär I Torsö skärgård år 2020. Ralf Wistbacka, Filip Liljeqvist, Åke Jåfs, Robert Back, William Velmala & Pontus Wistbacka. Jakobstadsnejdens Natur och Ostrobothnia Australis r.f.

Inventering av 30 fågelskär i Jakobstad skärgård år 2020. Ralf Wistbacka, Filip Liljeqvist, Åke Jåfs, Bo Isomaa, Thomas Hultèn & William Velmala. Jakobstadsnejdens Natur och Ostrobothnia Australis r.f.

Inventering av fågelfaunan på Valsörarna år 2018. Ralf Wistbacka, Martti Hario, Erik Isakson & Pasi Reunanen, Ostrobothnia Australis r.f.

Inventering av fågelfaunan på Valsörarna år 2015. Ralf Wistbacka & Markus Sundell, Ostrobothnia Australis r.f.

 

Övrigt

Valassaarten kovakuoriaiskartoitus 2021. Seppo Karjalainen & Niclas Fritzén, 2022, CoastNet-LIFE, Forststyrelsen i samarbete med Ostrobothnia Australis r.f.

Spindelkartering på Valsörarna 2021. Niclas Fritzén, 2022, Ostrobothnia Australis r.f.

Helmipöllöjen (Aegolius funereus) syyspyynnin kehittyminen Valassaarilla - kukkopillistä usb-soittimeen. Jan Hägg, 2015, Ostrobothnia Australis r.f.

Rapport från skogsrestaurering på Mickelsörarna 3.8-6.8.2014 - med fiskgjusen i fokus. Ralf Wistbacka, Ostrobothnia Australis r.f.

Kartering av spindelfaunan på hedar i Kvarkens skärgård. Ika Österblad, 2009, ekologisk forskningspraktik, opublicerad rapport