Program hösten 2018

Följ med OAs Facebook och hemsidor, Oaves och OAs månadsmöten för mera information gällande program som OA ordnar.

 

Månadsmöten

Månadsmöten och de tillhörande föredragen hålls vanligen kl. 19 i vårt mötesrum på Österbottens museum, Museigatan 3 i Vasa. Höstens undantag är oktobermötet, som hålls i Björköby. Föredragen hålls i samarbete med Svenska folkskolans vänner r.f.

 

24.10
Björkö
Fågelskydd i skärgården – samt fågelinventering på Valsörarna 2018
Robin Juslin, jaktförvaltare på Ålands landskapsregering, har administrerat flera stora projekt för mårdhundsjakt på Åland med gott resultat. Målet är att hålla hela Lemland fritt från mårdhund och han informerar om metodiken man använt. Jakt på mink och räv berörs också liksom de omfattande inventeringarna av ejder som i samarbete med Mikael Kilpi utförs i landskapet.
Johan Sten från Björkö jaktvårdsklubb berättar kort om aktuella mårdhundsplaner för Valsörarna.
Ralf Wistbacka redogör sedan för de viktigaste resultaten från OA:s inventering av fågelskär och svärta på Valsörarna sommaren 2018.

OBS! Månadsmötet hålls kl. 19:00, denna gång undantagsvis i Björköby, i Björkö UF Stjärnans lokal på Björkövägen 768, Björköby.

 

14.11
Höstmöte
Svalbard - Arktis i förändring
Klimatförändring, turism och jakten på orörd vildmark påverkar den känsliga arktiska miljön på Svalbard. Vincent Westberg visar bilder från en augustivecka på ön och från ett fotoprojekt som inte gick att förverkliga enligt planerna på grund av en stig som försvann.

Efter föredraget hålls OA:s månadsmöte.

 

12.12
 
Julfest
Årets julfest ordnas andra veckan i december kl 19. Du kan ge en julklapp till OA genom att frivilligt understöda något av föreningens projekt och lägga en slant i spargrisen. Om du hellre vill ha en liten julklapp i utbyte, kan du ta med en till tomtens säck.

Dela gärna med dig ett par bilder från året som gått genom att skicka dem till ankallberg (at) gmail.com senast 5.12. Bilderna visas sedan under julfestkvällen.

 

Övrigt

16.11.18-
17.2.19

Fotokonstnären Heikki Willamos utställning En mytisk resa, som berättar om samlevnaden mellan djur och människor sedan urminnes tider, visas på Österbottens museum.

 

 

Program våren/sommaren 2018

Följ med OAs Facebook och hemsidor, Oaves och OAs månadsmöten för mera information gällande program som OA ordnar.
 

Månadsmöten

Månadsmöten och de tillhörande föredragen hålls vanligen kl. 19 i vårt mötesrum på Österbottens museum, Museigatan 3 i Vasa. Observera att aprimötet ordnas tisdagen 3.4 kl 18. Föredragen hålls i samarbete med Svenska Folksskolans vänner.

 

21.2
Årsmöte

Stadge-ändring 1
Naturen i förändring
Vilka utmaningar står vi inför idag i och med att vi lever i en natur som ständigt förändras? Ingår också katastrofer? Fil.dr. Esa Koskenniemi ger oss en bakgrund till förändringarna i naturen och vad det innebär, belyser med exempel och illustrerar med bilder.

 

14.3
Stadge-ändring 2
Kvarkens natur under ytan - hur ser våra havsområden ut på kartan?
De första heltäckande modellerna av Östersjöns undervattensnaturtyper finns i Kvarken och de presenteras av marinbiolog Ulrika Björkman, som också berättar om hur modellerna används. Hur ser det ut under Kvarkens vattenyta? Hur effektiva är skyddsområden?

 

3.4
OBS!

Ti kl 18
Uppföljning av skräntärnor i Kust-Österbotten
Majoriteten av Östersjöns hotade skräntärnepopulation häckar i endast ett fåtal kolonier, och därför är arten utsatt om omständigheterna i och omkring kolonierna förändras. För att få bättre insikter i skräntärnans vardagsliv inleddes 2015 därför ett på arten fokuserat forskningsprojekt var målet är att erhålla ny kunskap till nytta för artskyddet. De preliminära resultaten av detta arbete presenteras av docent Patrik Byholm.

 

Exkursioner, kurser och annan verksamhet

 

6.3
reserv 7.3
Ugglekväll på OA under österbottniska uggleveckan 5-11.3
Föreningar i Österbotten beger sig varje vår ut i ugglemarkerna för att lyssna på ugglor. OAs ugglekväll ordnas i år ti 6.3 (reservdag ons 7.3) och startar kl. 18 med en introduktion av ugglor, deras kännetecken och läten. Efteråt, ca kl. 20, beger vi oss ut i terräng och lyssnar. Ugglekvällen ordnas i samarbete med SFV Bildning.

Ugglekvällen är väderberoende: Vid ogynnsamt väder utnyttjas reservdagen ons 7.3 både för introduktion och exkursion. Anmäl dig till Ralf Wistbacka (050-5166817, ralf(at)wbe.fi).

Uggleexkursioner samma vecka ordnas också av bl.a. Jakobstadsnejdens Natur (5-11.3; Håkan Johansson, 050-5235955, Leo Saarijärvi, 050-3740747), Oravaisnejdens Naturvetarklubb (6.3; Tomas Klemets, 050-5818058) och Malaxnejdens Naturförening (6.3/7.3; Petter Eklund, 050-3642090). Merenkurkun lintutieteellinen yhdistys inleder med exkursion 17.2 och man samlas för samåkning vid S-market i Gerby kl. 17.

 

18.3 Spårexkursion
för hela familjen ordnas sö 18.3 kl. 10-14. Samling vid Öjens naturstigs parkeringsplats i Sundom. Exkursionen leds av Erik Isakson, som har mycket spårningserfarenhet från sitt yrkesliv och han har hållit otaliga spårkurser och spårexkursioner i bl.a. Sverige, Finland och Estland. Ta med termos, fika och sittunderlag. Klädsel enligt väder och skodon som klarar också förhållandevis djup snö. Anmälning till 050-3434838 (lö 18-19, eller sms).

 

5.5 Tornens kamp
Vill du delta i OAs lag vid Nojärv träsk, kontakta Ditte Smeds-Weijola (040-9371109, dittesw(at)hotmail.com)

 

20.5 En dag i Hovrättsskogen
ordnas i Gamla Vasa för att fira att skogen skyddats. Många föreningar, däribland OA, deltar med aktiviteter för hela familjen. Kontaktperson: Solveig Pått (050-3434838 (lö 18-19, eller sms), solveig.patt(at)vaasa.fi).

 

sommar 2018 Valsörstalko

Anmälningar och förfrågningar riktas till stationschef Niclas Fritzén, helst per epost eller sms nrfritzen(at)gmail.com, 050-3222347. Meddela om du önskar stanna över natten och om du har specialdiet/allergier.

Det behövs folk för olika arbetsuppgifter, så hör av dig!

 

30.6 Exkursion till Storskär (FULLSATT!)
En heldag med guidning på Storskär. Start från Åminne i Malax ca kl. 9 och retur kl. 18. Båtfärden kostar 50 €/ person (medlemmar). Begränsat deltagarantal. Väderreservation. Mera information om platsen hittar du här. Noggrannare information om exkursionen (klädsel, mat, program etc) ges till de anmälda. Kontaktperson för anmälningar (bindande senast 8.6) och organisering av transporter till Åminne: Lotta Eklund (050-5250821, lotta_haldin(at)hotmail.com). Exkursionen betalas in på förhand till OA:s konto efter att man fått sin plats bekräftad.

 

Juli/ Augusti Vresrostalko
på Valsörarna i juli och i början av augusti. Anmäl ditt intresse för en dag med lätt och viktigt arbete i ytterskärgården! Kontaktperson: Lotta Flemming (040-7200389, lotta.molander(at)agrolink.fi

 

19.9
 
Tranexkursion
På onsdagen (19.9) finns Ostrobothnia Australis och Malaxnejdens  
Naturförening på plats från kl.19 vid Meteorian i Söderfjärden. Här  
följer vi med fåglarnas kvällsflyttning från fågeltornet mitt i  
Finlands viktigaste tranrastplats. Alla intresserade är välkomna med!

 

Övrigt

 

Utställningar med anknytning till natur på Österbottens museum och Terranova:
Ett diorama som föreställer österbottniska myrar håller på att byggas i Terranova. Det blir klart under våren och ersätter ”Ladan” som tidigare fanns i anslutning till fågelskäret.