Styrelsen för Ostrobothnia Australis r.f. 2024

Ordförande:
Anette Bäck (nette.back(at)gmail.com, 040-7497621)

Viceordförande:
Torgny Backman

Sekreterare:
Gun Dahlvik

Övriga styrelsemedlemmar och suppleanter:
Lotta Flemming
Susan Lindgren
Solveigh Pått
Anna Källberg
Lotta Eklund
Aurelia Rådström
 
 

Övriga

Chef för Valsörarnas biologiska station
Niclas Fritzén, 050 3222347
nrfritzen(at)gmail.com

Ornitologiska samarbetsgruppens koordinator
Ralf Wistbacka, 050 5166817
ralf(at)wbe.fi

Webbsida, Facebook-sida
Anna Källberg
ankallberg(at)gmail.com

OA-Natur, Historik
Håkan Eklund
hawk.eklund(at)gmail.com