Styrelsen för Ostrobothnia Australis r.f. 2018

Ordförande:
Victoria Nylund (föräldraledig)

Viceordförande:
Anette Bäck
(nette.back(at)gmail.com, 040-7497621)

Sekreterare:
Gun Dahlvik

Övriga styrelsemedlemmar och suppleanter:
Lotta Eklund, ansvarig för exkursionsgruppen
Anna Källberg, ansvarig för hemsida, Facebook-sida och OAves (ankallberg(at)gmail.com)
Markus Sundell
Solveig Pått
Karl Hamberg

Lise-Lotte Flemming

Övriga

Chef för Valsörarnas biologiska station
Niclas Fritzén, 050 3222347
nrefternamn(at)gmail.com

Ornitologiska sektionen
Ralf Wistbacka, 050 5166817
fornamn(at)wbe.fi

Chef för museét
Birthe Wistbacka