Styrelsen för Ostrobothnia Australis r.f. 2019

Ordförande:
Victoria Nylund (föräldraledig)

Viceordförande:
Anette Bäck
(nette.back(at)gmail.com, 040-7497621)

Sekreterare:
Gun Dahlvik

Övriga styrelsemedlemmar och suppleanter:

Karl-Erik Storberg
Solveig Pått
Markus Sundell
Anna Källberg, ansvarig för hemsida, Facebook-sida och OAves
(ankallberg(at)gmail.com
)
Lotta Eklund, ansvarig för exkursionsgruppen

Aurelia Mäkynen

 

Övriga

Chef för Valsörarnas biologiska station
Niclas Fritzén, 050 3222347
nrefternamn(at)gmail.com

Ornitologiska sektionen
Ralf Wistbacka, 050 5166817
fornamn(at)wbe.fi

Chef för museét
Birthe Wistbacka