Styrelsen för Ostrobothnia Australis r.f. 2021

Ordförande:
Anette Bäck (nette.back(at)gmail.com, 040-7497621)

Viceordförande:
Aurelia Mäkynen

Sekreterare:
Gun Dahlvik

Övriga styrelsemedlemmar och suppleanter:

Anna Källberg
Solveig Pått
Torgny Backman
Ralf Wistbacka
Emma Anderssén
Lotta Eklund

 

 

Övriga

Chef för Valsörarnas biologiska station
Niclas Fritzén, 050 3222347
nrefternamn(at)gmail.com

Ornitologiska sektionen
Ralf Wistbacka, 050 5166817
fornamn(at)wbe.fi

Webbsida, Facebook-sida, OAves
Anna Källberg
ankallberg(at)gmail.com