OA-Natur

OA-Natur är en tidskrift som ges ut av Ostrobothnia Australis. Den publicerar vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar samt forskningsrapporter. Artiklarna publiceras på svenska och skall ha anknytning till svenska Österbotten. Tidskriften innehåller också bland annat årsrapporterna från Valsörarnas biologiska station och annat kring Ostrobothnia Australis' verksamhet. Som medlemsförmån får föreningens medlemmar tidskriften i tryckt form.

Redaktionskommitté 2024:
Håkan Eklund, Lotta Flemming, Niclas Fritzén Aurelia Rådström, Johan Ulfvens, Ralf Wistbacka

Kontakta redaktionskommittén eller OA om du har en lämplig artikel för tidskriften.
Instruktioner till skribenter

 

Vill du citera en artikel i OA-Natur kan källhänvisningen se ut t.ex. så här:
Fritzén, N. R. 2015: KvarkenBats – nya resultat som stöder hypotesen om kvarkenöverskridande fladdermusmigration. — OA-Natur 17: 14–27.

 

2024 årgång 26
* Ledare (Håkan Eklund)
* Valsörarnas biologiska station – verksamhetsberättelse för år 2023 (Niclas Fritzén & Jan Hägg)
* Vintrig aprilvecka på Valsörarna (Håkan Eklund)
* Johan Axel Palmén – ringmärkningens banbrytare i Finland (Torsten Stjernberg)
* Tre vägvisare inom fågelekologin i skärgården (Johan Ulfvens)
* Österbottningen Björn Kurtén 100 år (Henry Pihlström)
* Fyrmästardöttrarnas hågkomster (del 2) (Anne Lundqvist & Kristina Winstén)
* Ur OA:s arkiv: OA:s exkursioner år 1931 (Gun Dahlvik)

 

2023 årgång 25
* Ledare (Håkan Eklund)
* Valsörarnas biologiska station – verksamhetsberättelse för år 2022 (Niclas Fritzén & Jan Hägg)
* Förändringar i Österbottens rovfågelbestånd under de tre senaste decennierna: vilka är de och vad beror de på? (Patrik Byholm)
* Inventering av mindre hackspett i Larsmo och Jakobstad 2021 (Filip Liljekvist, Anna Sundelin, Allan Svenlin, Herman Mård, Gustav Vikström, Ralf Wistbacka, Jonathan Koivuniemi & Bo Isomaa)
* Kustlabben i Kvarkens skärgård - ett 40-årsperspektiv (Hans R. Hästbacka & Johan Ulfvens)
* En strandäng i Kvarkens skärgård (Tuija Warén)
* En fyrmästardotters ihågkomster (del 1/2) (Kristina Winstén)
* Ur OA:s arkiv: OA:s exkursioner 1930 (Gun Dahlvik)
* Färsk avhandling on flygekorren och skogsbruket (Ralf Wistbacka)

 

2022 årgång 24
* Ledare (Ika Österblad)
* Valsörarnas biologiska station – verksamhetsberättelse för år 2021 (Niclas Fritzén & Jan Hägg)
* Tillägg till Valsörarnas spindelchecklista (Arachnida: Araneae) (Niclas Fritzén)
* Valsörarna 2021 – svärta och ejder på tillbakagång (Ralf Wistbacka, Martti Hario, Erik Isakson, Robert Back & Niclas Fritzén)
* Övervakning av silltrutens beståndsutveckling och ungproduktion Torsö-Pörkenäs år 2021 (Ralf Wistbacka, Laura Bosco, Robert Back, Anna Sundelin, Filip Liljeqvist, Jaana Höglund, Evelina Höglund, Pontus Wistbacka & Thomas Hultén)
* Helmi-programmet och restaurering av flador (Emma Anderssén)
* Hur kommer vårt hav att se ut år 2120 ? (Emma Anderssén)
* Ur OA:s arkiv. OA:s exkursioner på 1920-talet (Gun Dahlvik)

 

2021 årgång 23
* Ledare samt ledarstick (Ghita Bodman, Niclas Fritzén)
* Valsörarnas biologiska station - verksamhetsberättelse för år 2020 (Niclas Fritzén & Jan Hägg)
Projekt Stare i Jakobstadsnejden 2005–2014 (Ralf Wistbacka)
OA:s vresrosbekämpning på Valsörarna (Lotta Flemming)
Hubertus Hærke – en räddare i nöden (Ralf Wistbacka)

 

2020 årgång 22
* Ledare (Ika Österblad & Anders N. Nilsson)
* Valsörarnas biologiska station - verksamhetsberättelse för år 2019 (Niclas Fritzén & Jan Hägg)
* Fiskyngelkartering i Käringsund (Annica Långnabba)
* Inventering av fågelfaunan i Larsmo skärgård år 2019 (Ralf Wistbacka, Benjamin Granholm, Filip Liljeqvist & Åke Jåfs)
* Fjädermyggor i Käringsund på Valsörarna 1968 och 2017–2018 (Lauri Paasivirta)
* Norrlands entomologiska förening på visit i Österbotten (Andreas Garpebring, Sven Hellqvist & Anders Nilsson)

 

2019 årgång 21
* Ledare (Torsten Stjernberg)
* Valsörarnas biologiska station - verksamhetsberättelse för år 2018 (Niclas Fritzén & Jan Hägg)
* Under extremförhållanden – färgens inverkan på temperaturen i fladdermusholkar II (Niclas Fritzén)
* Skärgårdsfågelfaunan på Valsörarna år 2018 (Ralf Wistbacka, Martti Hario, Erik Isakson & Pasi Reunanen)
* Hög predation på ejderns bon inger oro för artens fortbestånd på Valsörarna (Ralf Wistbacka, Erik Isakson & Martti Hario)
* Trutpredation som dödsorsak för svärtungar på Norrskär (Martti Hario)

 

2018 årgång 20
* Ledare (Ika Österblad)
* Valsörarnas biologiska station - verksamhetsberättelse för år 2017 (Niclas Fritzén & Jan Hägg)
* Färgens inverkan på temperaturen i fladdermusholkar i två habitat på Valsörarna (Niclas Fritzén)
* Kartering av svärtan och dess ungproduktion på Valsörarna år 2017 (Ralf Wistbacka, Erik Isakson & Pasi Reunanen)
* Kartering av ejderns kläckningsframgång på Valsörarna år 2017 (Ralf Wistbacka, Erik Isakson & Pasi Reunanen)
* Om holländska sjöfarare och påstådd import av skarvar från Kina (Henry Pihlström)
* Lösningar för bostadslösa pollinatörer (Reima Leinonen)

 

2017 årgång 19
En hälsning från OAs ordförande (Victoria Nylund)
* Valsörarnas biologiska station - verksamhetsberättelse för år 2016 (Niclas Fritzén & Jan Hägg)
* Om utter på Valsörarna (Erik Isakson)
* Kartering av svärtan och dess ungproduktion på Valsörarna år 2016 (Ralf Wistbacka, Erik Isakson & Pasi Reunanen)
Inte från Mittens rike: mellanskarvens europeiska historia (Henry Pihlström & Niclas R. Fritzén)
* Satellitsändaruppföljning av två havsörnar i Kvarken 2015-2016 (Patrik Byholm)

 

2016 årgång 18
En hälsning från OAs ordförande (Victoria Hallbäck)
* Valsörarnas biologiska station (Gunnar Stara)
* Verksamheten vid Valsörarnas fågelstation 2015 (Jan Hägg)
* Pärlugglefångstens utveckling på Valsörarna (Jan Hägg)
Inventering av fågelfaunan på Valsörarna år 2015 (Ralf Wistbacka & Markus Sundell)

 

2015 årgång 17
En hälsning från OAs ordförande (Victoria Hallbäck)
* Året runt med Ostrobothnia Australis 2014 (Gun Dahlvik)
* Verksamheten vid Valsörarnas fågelstation 2014 (Jan Hägg)
* Sammetshjulspindeln (Agalenatea redii) (Araneae: Araneidae) funnen på Valsörarna (Niclas Fritzén)
KvarkenBats – nya resultat som stöder hypotesen om kvarkenöverskridande fladdermusmigration (Niclas Fritzén)
Tornfalksrapport för år 2014 (Ralf Wistbacka)
OAs världsarvsresa till Höga Kusten (Gun Dahlvik)
Festtal vid OAs 90-årsjubileum (Thomas Öhman)

 

2014 årgång 16
* En hälsning från OAs ordförande (Victoria Hallbäck)
* OA 1924-2014 (Sonja Österholm-Granqvist och Gun Dahlvik)
* Året runt med Ostrobothnia Australis (Gun Dahlvik)
* Fågelinventeringar på Valsörarna 2013 (Jan Hägg)
* Världsarvet Höga Kusten / Kvarkens skärgård - Finlands enda naturarv (Victoria Hallbäck)
* Valsörarnas spindelchecklista (Niclas Fritzén)
* Liten stekel kan stjälpa stor spindel (Ika Österblad)
* KvarkenBats - migrerande fladdermöss i Kvarken (Niclas Fritzén)
* Skogsrestaurering på Mickelsörarna 2013 - en lagom blandning av arbete och rekreation (Ralf Wistbacka)
Mikael Bäck (8.7.1962–31.5.2007) (Ralf Wistbacka)
* Björnsafari till Kuusamo i juli 2012 (Anja Sjöholm)

 

2003-2004 årgång 15 
* Från kuriosakabinett till naturaliekammaren Terranova (Tomas Öhman)
* Med Gunnar Brusewitz på Valsörarna (Hans Hästbacka)
* Valsörarnas biologiska station, årsrapport 2000 och 2001 (Johan Rajander)
* Tornfalksrapport 2003 (Ralf Wistbacka)

 

2001-2002 årgång 14
* Torfalksrapport för år 2002 (Ralf Wistbacka)
* Valsörarnas biologiska station, årsrapport 1998 och 1999 (Johan Rajander) 
* OA och fåglarna formade mitt liv (Håkan Eklund)
* Skärgårdsfågelinventering på Valsörarna 2002 (Tuija Warén)
* Terranova- Kvarkens naturcentrum (Sonja Österholm-Granqvist)

 

1999-2000 årgång 13
* OA:s botaniska kurs anno 2000 (Tuija Waren) 
* Valsörarnas biologiska station, årsrapport 1996 och 1997 (Johan Rajander) 
* Storspoven på Söderfjärden (Ralf Wistbacka & Markus Sundell) 
* Skyddet av häckande storspov i jordbrukslandskapet (Adjan de Jong) 
* OA:s årsberättelse för år 2000 
* Museets flytt till Österbottens museums utrymmen (Sonja Österholm-Granqvist)

 

1997-1998 årgång 12
* Valsörarnas biologiska station, årsrapport 1994 och 1995 (Johan Rajander)
* Silltruten i Jakobstad och Larsmo 1990-1997 (Ralf Wistbacka)
* Bergö-abborrens vandringar (Hans Hästbacka)
* Rapportera dina fågeliakttagelser

 

1995-1996 årgång 11
* Mindre hackspett - inventeringen 1994 (Niclas Fritzén & Ralf Wistbacka)
* Kurs i fågelstudier för kvinnor i Norden (Tuija Warén)
* Flygekorrens förekomst och biotopval i Jakobstad och Larsmo (Ralf Wistbacka, Susanna Köykkäri, Rune Jakobsson & Björn Nyman)
* Skärgårdsfåglar i Kristinestad - inventeringen 1995 (Patrik Byholm)
* Silltrutens beståndsutveckling och häckningsframgång i Jakobstad skärgård 1987-1994 (Ralf Wistbacka)

 

OA-Natur har understötts av följande bidragsgivare: