Undersökning av flygekorre


Foto: Henrik Lund

 

Undersökningsområdet i Vasa och södra Korsholm inventeras sedan år 2003. Målsättningen med flygekorreundersökningen 2015-2017 är att följa med
beståndsutvecklingen, samla in populationsbiologisk kunskap genom fångst och återfångst av öronmärkta individer mm. Målsättningen för 2015 är att dessutom försöka reda ut orsakerna till den låga förekomsten av flygekorre i Natura-området i Risö. Potentiella metoder är användande av radiosändare som placeras på vuxna djur eller årsungar.  På detta sätt kan man kontrollera om det finns någon aktiv predator i området, vilken art det är frågan om, vid vilken tid och under vilka omständigheter en eventuell predation sker.

För mera information om projektet, ta kontakt med Ralf Wistbacka på tel: 050 516 6817 eller fornamn(at)wbe.fi.

 

Undersökningarna har understötts av följande bidragsgivare: