Program hösten 2021

Följ med OAs Facebook och hemsidor, Oaves och OAs månadsmöten för mera information gällande program som OA ordnar.

 

P.g.a. corona kan det ske förändringar i föreningens evenemang (flyttas till senare eller inhiberas), vi följer myndigheternas riktlinjer/restriktioner och anpassar verksamheten enligt dem. Följ med här på oa.fi eller Facebook.

 

Månadsmöten

Höstmötet hålls hos Svenska Folkskolans Vänner, Handelsesplanaden 23 B i Vasa. Julfesten hålls utomhus vid Molnträskets naturstig, med samling vid parkeringen på Kapellbacksvägen 209 I Vasa.
OBS Var beredd på ändringar i programmet om coronaläget försämras.

 

17.11
Höstmöte
kl. 19, SFV

En blomsteräng – till glädje och nytta för stora och små
Drömmer du om en blomsteräng, men behöver vägledning? Vill du skapa ett paradis för humlor och bin? Torgny Backman delar med sig av  erfarenheter och synpunkter gällande anläggning och skötsel av  blomsterängar.

Höstmötet ordnas hos SFV, Handelsespl. 23B.

Deltagaranmälan till nette.back@gmail.com eller 040 7497621 (gärna sms).

Meddela om du deltar på plats eller på distans, eftersom det också är möjligt att närvara via länk som meddelas till dem som deltar på distans. Meddela i så fall även din e-postadress!

Personer som deltar på plats ombeds bära ansiktsmask och hålla säkerhetsavstånd till övriga deltagare. Var också beredda på ändringar om situationen så kräver!

 

8.12
kl 18

Molnträsk
 

 

Julfest - inhiberad
Årets julfest hålls utomhus men under grillplatsens tak vid Molnträskets naturstig i Vasa. Samling sker kl. 18 vid naturstigens parkering, Kapellbacksvägen 209, därifrån vi vandrar tillsammans (ca 1 km, 15 min) till grillplatsen.

Julfesten 8.12 inhiberas pga av väldigt kallt väder samt litet deltagarantal. Istället kommer vi att ordna en ny grillkväll på nästa års sida, ev. i kombination med annat program. Mer information om det kommer senare.

 

 

Program våren/sommaren 2021

Följ med OAs Facebook och webbsidor, Oaves och OAs månadsmöten för mera information gällande program som OA ordnar.

 

P.g.a. corona finns det risk att föreningens evenemang flyttas till senare eller inhiberas, vi följer myndigheternas riktlinjer/restriktioner och anpassar verksamheten enligt dem. Följ med här på oa.fi eller Facebook.

 

Månadsmöten

Vårens månadsmöten hålls huvudsakligen på distans via Zoom och i ytterst begränsad utsträckning i vårt mötesrum på Österbottens museum, Museigatan 3 i Vasa.

P.g.a. rådande omständigheter är det obligatorisk deltagaranmälan till nette.back@gmail.com eller 040-7497621 (gärna textmeddelande). Meddela också din epostadress så kan du delta på distans via länk.
Observera rådande restriktioner för deltagare på plats (begränsat deltagarantal, absolut frisk, munskydd och säkerhetsavstånd). Var också beredd på ändringar med kort varsel om situationen så kräver!

 

 

31.3
Årsmöte
kl. 19
Fladornas betydelse för fisk
Anniina Saarinen berättar om forskningsrön från projekt Kvarken Flada, där målet varit att hitta svaret på varför en del områden är särskilt viktiga för produktion av fiskyngel.

Efter föredraget hålls OA:s årsmöte. VI önskar att deltagarna i första hand deltar på distans via Zoom. På föredragningslistan finns ett förslag till stadgeändring så att deltagande på distans i föreningens möten möjliggörs även utanför tiden för rådande undantagsbestämmelser.

 

21.4
kl. 19
Hur man samlar steklar i Uganda, och hur de blir insamlade snabbare på Valsörarna
Tapani Hopkins berättar om entomologiskt arbete på olika platser och med olika metoder. ”Att skaffa information om de insekter (>99% av djuren) vi delar en planet med är arbetsdrygt. Jag visar hur jag samlade steklar i Ugandas regnskog, hur mycket arbete det innebar och hur otillräckliga resultat jag ändå fick, och presentar sedan det som jag hoppas blir framtiden: insektfällor med kameror, som samlar in data i realtid om hur många och vilka insekter som är aktiva. Prototyperna reser sig på Valsörarna i maj. Om de fungerar, så hoppas jag (aningen megalomaniskt) att de blir startskottet för en framtid där insektmätstationer är lika vardagliga som väderstationer är i dag.”

Efter föredraget hålls OA:s månadsmöte med bl.a. andra behandlingen av stadgeändringen. Mötet hålls främst på distans. Obligatorisk deltagaranmälan enligt förfarande ovan.

 

Exkursioner, kurser och annan verksamhet

 

 

13.5 reserv 15.5 Dagsutflykt till Valsörarna
Deltagaravgift. Begränsat deltagarantal. Anmälningar till 040-7497621 (gärna textmeddelande).

 

9.5
eller 23.5
virtuell!
Vårpicknick i Gamla Vasa
Vi tar in vårens framfart bland växter och fåglar på Yxgärdet, i Hovrättsskogen och på vallarna. Vi ser också på fornlämningar, moränryggar och landhöjning.

Tidpunkten är beroende av våren och genomförandet är även pandemiberoende.

Kom ihåg att ta med egen picknickkorg/sittunderlag.
Tillfället ordnas i mån av möjlighet virtuellt från Yxgärdet via sociala medier ifall restriktionerna fortfarande är i kraft.

Den virtuella turen på Yxgärde hittar du här.

 

april-oktober Dagsverksutflykter till Valsörarna
Olika talkon och aktiviteter ordnas under sommaren, t.ex. vresrosprojekt (Lotta Flemming; 040-7200389, gärna sms), skräpsamling på OAs fadderstrand, fladdermuslokalisering och stationstalko (Stationschefen 050-3222347). Deltagaravgift. Begränsat deltagarantal. Anmäl ditt intresse till kontaktpersonerna för en dag med lätt och viktigt arbete i ytterskärgården! Följ även information om de olika aktiviteterna på oa.fi samt OA:s Facebook-sida.

 

29.6 Jättebalsamintalko

Tidpunkt: tisdag 29. juni, fr.o.m. 17:30 (avslut ca 19:30), väderreservation (vid ösregn försöker vi på nytt tisdagen 6. juli)

Plats: Samling vid Andvägens plan, korsningen mellan Andvägen och Stadsgatan), Google-länk.

Bra med långärmad- och långbent klädsel, myggmedel och egen dricka med.  Egna handskar om man föredrar det framom lånehandskar

Kontaktperson: Lotta Eklund (050-5250821, lotta_haldin@hotmail.com).

 

19.8 Nattlig fladdermusutflykt
Vi ger oss ut i sensommarnattern och lyssnar och spanar efter fladdermöss. Välkommen med på fladdermusexkursion torsdag 19.8 kl. 21.30-22:30 vid Stundars, Solf.

Evenemanget riktar sig till hela familjen. Under kvällen lyssnar vi efter fladdermöss med detektorer och lär oss mera om fladdermöss genom lekar och berättelser. Besök naturochmiljo.fi/fladdermusexkursion för anmälan och mer information.

Exkursionen ordnas av Kvarkens naturskola och Ostrobothnia Australis r.f.