Skogsrestaurering på Mickelsörarna


Foto: Ralf Wistbacka

Skogsrestaureringslägren på Mickelsörarna har pågått sedan 2008 och skogsarbetena färdigställdes sommaren 2014. Utöver detta byggdes ett konstgjort bo för fiskgjuse och 19 holkar för knipa och storskrake sattes upp. OA deltog som huvudman för arrangemangen för andra året. Lägret ordnades i början av augusti i samarbete med Jakobstadsnejens Natur, Oravaisnejdens Naturvetarklubb och Forststyrelsen med Ralf Wistbacka som koordinator. I maj 2015 ordnas ett avslutande inventeringsläger på Mickelsörarna med avsikt att inventera holkarna för skrake och knipa samt lomsjöarna och utsatta häckningsflottar.

För mera information om projektet, ta kontakt med Ralf Wistbacka på tel: 050 516 6817 eller fornamn(at)wbe.fi.

Rapport från år 2014 finns tillgänglig här.

 

Skogsrestaureringen på Mickelsörarna har understötts av följande bidragsgivare: