Katalogisering av OAs herbariesamling

Ostrobothnia Australis herbariesamling (VOA) innehåller ca 48 000 växtark och katalogiseringen av samlingen påbörjades år 1989. Växterna insamlades på 1800- och 1900-talet främst i Österbotten, men också under resor till övriga delar av Finland, Ryssland, Norden och Mellaneuropa. En del av växterna är utbytesexemplar från olika universitet och botaniska institutioner världen över.  Det hittills äldsta kända herbariearket i VOA är insamlat år 1830. Genom katalogiseringen blir växtarken i Ostrobothnia Australis’ herbariesamlingar (VOA) tillgängliga för forskare inom botanikens område. Uppgifter om de katalogiserade växtarken i VOA ingår i Botaniska Museets databas, Kastikka. Kastikka kommer att ingå i ett större system, Kotka, där man kan hitta uppgifter om även t.ex. insekter, fåglar och däggdjur.

För mer information om projektet, kontakta Gun Dahlvik (sekr.) per e-post oa(at)oa.fi.


Ur OA:s herbariesamling: linnea (Linnea borealis) och smultron (Fragaria vesca). Foto: Gun Dahlvik

 

Katalogiseringen har understötts av följande bidragsgivare: