Program hösten 2017

Följ med OAs Facebook och hemsidor, Oaves och OAs månadsmöten för mera information gällande program som OA ordnar.
 

Månadsmöten

Månadsmöten och de tillhörande föredragen hålls vanligen kl. 19 i vårt mötesrum på Österbottens museum, Museigatan 3 i Vasa.

 

11.10
Björkö
Ejder och havsörn
Ejdern och havsörnen lever i ett svårt och stormigt förhållande vilket belyses av skärgårdsforskare Mikael Kilpi. OBS! Månadsmötet hålls kl. 19:00, denna gång undantagsvis i Björköby, i Björkö UF Stjärnans lokal på Björkövägen 768. Föredraget fålls i samarbete med SFV Bildning.

 

8.11
Höstmöte
Vresros - nuläge och bekämpning
AFD Panu Kunttu berättar om den invasiva vresrosen som hotar skärgårdsnaturen och FM Lotta Flemming kompletterar med en kommentar om vresrosbekämpningen på Valsörarna. Föredraget hålls i samarbete med SFV bildning.

På höstmötet kommer även förslaget på ändring av föreningens stadgar att behandlas. Detta är den första gången av två behandlingar, andra gången är under årsmötet i februari 2018.

 

7.12 (to)
 
Julfest
Årets julfest ordnas i år torsdagen första veckan i december kl 19. Du kan ge en julklapp till OA genom att frivilligt understöda något av föreningens projekt och lägga en slant i spargrisen. Om du hellre vill ha en liten julklapp i utbyte, kan du ta med en till tomtens säck.

Dela gärna med dig ett par bilder från året som gått genom att skicka dem till ankallberg (at) gmail.com senast 5.12. Alla bilder visas sedan under julfestkvällen.

 

Exkursioner, kurser och annan verksamhet

 

23.9 Heldagsexkursion till Levaneva/Pässilänvuori
Höstexkursion med start kl. 9.00 med buss från OA/Österbottens museum, Museigatan 3, tillbaka i Vasa vid 17-tiden. Kvarkens Naturskola engagerar deltagande barn (i lågstadieåldern) med skräddarsytt program. Klä dig enligt väder och OBS: Ta med egen matsäck! Exkursionen kostar 20 € för vuxna medlemmar (25 € för övriga). För barn under 18 år är priset 10 € för medlemmar (15 € för övriga). Anmälning senast 21.9 till Karl Hamberg (050-5663197 kvällstid kl. 18-21, och karl.hamberg@ely-keskus.fi)

 

14.11
 
Skogen kommer till torget
OA kommer att finnas på plats med 17 olika holkar på Vasa torg imorgon tisdag 14.11 under evenemanget "Skogen kommer till torget". Kom förbi och gissa vem som bor i vilken holk! Mer information: http://vasaregionen.fi/evenemang/35973/

 

 

 

 

Program våren/sommaren 2017

Följ med OAs Facebook och hemsidor, Oaves och OAs månadsmöten för mera information gällande program som OA ordnar.
 

Månadsmöten

Månadsmöten och de tillhörande föredragen hålls vanligen kl. 19 i vårt mötesrum på Österbottens museum, Museigatan 3 i Vasa. Observera att marsmötet undantagsvis börjar kl. 18.

 

22.2
Årsmöte
Skyddsvärda skogsområden i Vasa stad och Korsholm
Vasa miljöförenings viceordförande Birthe Weijola berättar om 10 skogsområden med höga skyddsvärden på Vasa stads och Korsholms kommuns marker.

 

8.3
kl. 18
Ugglekväll
Biolog Ralf Wistbacka lär oss vilka ugglor som finns i Österbotten med specialinriktning på deras läten. Under exkursionen kl. 20 får vi testa våra kunskaper i terräng. Föredraget hålls 8.3 kl.18 fastän exkursionsdelen skulle flyttas till reservdan to 9.3.

 

12.4 Insekthotell
Robert Back, som till vardags är bildkonstnär och profileringsansvarig på Novias konstutbildning, kommer att berätta främst om stekelhotell och nyttan med hotellen. Under presentationen tas bl.a. steklarnas livsmiljöer, olika familjer och släkten, deras plats i ekosystemet och relation till andra organismer upp. Vi går också igenom olika typer av insekthotell inför själva byggarjippot senare i vår.

 

Exkursioner, kurser och annan verksamhet

 

4.2 Ejderholktalko vid Sommarö fort
Kom med och snickra fågelholkar till ejdrar! Du är hjärtligt välkommen med på holktalko till Sommarö fortområde, Korsholm lördagen den 4.2 kl. 10-15. Arrangör: Forststyrelsen, Finland 100 - Naturens dagar

 

18.2 Workshop med temat "Medlemmen i fokus"
Workshopen hålls i SFV möteslokal (Handelsesplanaden 23 B, Vasa) kl. 10-16 för alla intresserade medlemmar. OA bjuder på tilltugg under dagen, lunch på egen bekostnad. Bindande anmälan till Victoria Nylund (045-8681008, vicha1982@gmail.com) senast den 13.2. Begränsat antal platser!

 

8.3 Ugglekväll i Vasa
Exkursionen ordnas direkt efter månadsmötet kl. 20. Vid ogynnsamt väder utnyttjas reservdagen to 9.3 kl. 20 med start från OA. Föredraget hålls oberoende av väder ons 8.3 kl. 18. Anmäl dig gärna till Ralf Wistbacka (050-5166817, ralf@wbe.fi). Exkursionen ordnas i samarbete med bl.a. JNN, MNN, MLY och SNoM.
Ugglekvällar på övriga ställen i Österbotten

 

20.3-3.6

Fortsättningskursen "Finlands fåglar"
Kursen ordnas på Jakobstands svenska arbetarinstitut i samarbete med JNN, ONK och OA. Lärare Ralf Wistbacka.

Övervakning av beståndsutvecklingen hosfåglarna i Finland är en viktig uppgift för naturskyddet. På denna kurs kan du förbättra dina kunskaper om fåglar och uppföljningsmetoder.
Teman: dagrovfåglarnas monitoring och skydd, Finlands 50 vanligaste fåglar (utseende, läten), skärgårdsfåglars bon, inventeringsmetoder, linjetaxering, punkttaxering, skärgårdsfågelinventering. I kursen ingår också en fältdel som består av utförande av punkttaxeringar (skog, åker och sjöfågel), fågelsång, utförande av linjetaxering, utförande av fågelskärsinventering. Kostnad 23 €. Anmälning till Arbis.

 

22.4 Insekthotellsbyggjippo
Robert Back, uppföljare till månadsmötet 12.4. i samarbete med Kvarkens Naturskola. Kontaktperson: Lotta Haldin (050-5250821, lotta_haldin(at)hotmail.com).

 

6.5 Tornens kamp
Vill du delta i OAs lag vid Nojärv träsk, ta kontakt! (040-9371109, dittesw(at)hotmail.com).

 

20.5 Valsörsexkursion
Reservdag 25.5. Deltagaravgift. Begränsat deltagarantal. Anmälningar till oa(at)oa.fi eller 040-1615142 (OA).

 

21.5 Fågelskådning för barn vid Meteorian på Söderfjärden
Evenemanget är en del av Lasten lintuviikko - Barnens fågelvecka och  ordnas av MLY i samarbete med OA söndagen den 21.5 kl 10-13.

 

17.6 Förälska dig i skärgården
OA deltar i evenemanget som ordnas i Svedjehamn kl. 10-15. Huvudansvarig: Forststyrelsen, Finland 100 - Naturens dagar.

 

17.6

Nattvandring med våra nattaktiva grannar
Nattvandring tillsammans med fladdermössen, flygekorrarna och nattsångarna. Vi samlas vid parkeringsplatsen vid Strömsö (Strömsöstigen) 23:30. Exkursionen inleds 23:45 och pågår till ca 1:45. Under den gemensamma vandringen med informationsinsatser längs vägen spanar vi efter flygekorrar och lyssnar på fladdermöss och nattsjungande fåglar. Vandringen leds av biologerna Niclas Fritzén och Ralf Wistbacka. Exkursionen är avgiftsfri och alla är välkomna! Anmäl ditt deltagande senast torsdag 15.6, så vi vet hur många vi blir till: Lotta Haldin (050-5250821 (helst per sms) eller per mail: lotta_haldin(at)hotmail.com).

 

Juli/ Augusti Vresrostalko
Sommarens första vresrostalko på Valsörarna ordnas i juli eller början på augusti. Kontaktperson: Lotta Flemming (040-7200389, lotta.molander(at)agrolink.fi).

 

Övrigt

 

24.2-
30.4

Utställningen ”Varg och räv på spåren” är en naturvetenskaplig och kulturhistorisk utställning producerad av Finlands Jaktmuseum. Den handlar om vargen och räven som djurarter, forskningsobjekt och villebråd. Även vargens och rävens roll i sagor, berättelser och populärkultur lyfts fram. Utställningen som visas i Österbottens museum består av faktatexter, bilder och föremål samt uppstoppade djur.