Restaurering av livbärgarskjulet


Nordöstra gaveln av Livbärgarskjulet med Sjöräddningssällskapets logo. Foto: Niclas Fritzén

 

Då man anländer till Valsörarnas gästhamn är Livbärgarskjulet pga sin storlek mycket iögonenfallande. Skjulet har dock inte varit i användning eller underhållits på årtionden. Stommen, som i övrigt är i gott skick, har förvridits på grund av att några av cementplintarna som skjulet står på har vält. Färgen på fasaden har kraftigt bleknat. Risken att skjulet så småningom rasar ihop har varit överhängande. Sjöräddningssällskapet, som inte längre haft användning för skjulet, har inte varit intresserat av att satsa på en restaurering av det, och i samband med att sjöbevakningsstationen på Valsörarna skulle rivas våren 2016 blev hotet överhängande att även denna kulturhistoriskt värdefulla byggnad skulle rivas då maskinerna en gång var på plats. Museiverket framförde starka önskemål om att byggnaden skulle bevaras som en del av den kulturhistoriskt värdefulla byggnadshelheten. Som ägare av sjöräddningsstationens övriga byggnader fanns det hos OA ett intresse av att bevara även denna byggnad som ett minne av sjöräddningens historia. OA övertog därför byggnaden med huvudmålsättningen att söka finansiering för att restaurera den de kommande åren. För närvarande förfular den sneda byggnaden intrycket när man anländer till Valsörarna medan en restaurering och ny fasadfärg kommer att förbättra landskapsbilden och ge ett ansiktslyft åt hela hamnområdet dit en stor mängd besökare årligen kommer. Skjulet kommer i framtiden att användas för vinterförvar av biologiska stationens båt samt för uppbevaring av en del materiel. Skjulet är även en omtyckt häckningsplats för Valsörarnas fåtaliga ladusvalor, och det kommer skjulet även i fortsättningen att få vara. Förutom att restaurera byggnaden planerar OA att vid naturstigen som löper alldeles intill skjulet sätta upp en skylt med utförligare information om Livbärgarskjulets och livräddningsverksamhetens historia på Valsörarna.

 

För ytterligare information eller om du vill ge ett bidrag till restaureringen av Livbärgarskjulet, kontakta Niclas Fritzén på 050-3222347 eller nrfritzen(at)gmail.com

 

Läs mer om Valsörarnas byggnader här.