Program våren/sommaren 2023

Följ med OAs Facebook och webbsidor, Oaves och OAs månadsmöten för mera information gällande program som OA ordnar.

 

Månadsmöten

Månadsmötena hålls kl. 19 i vårt mötesrum på Österbottens museum, Museigatan 3 i Vasa, om inte annat nämns. Föredragen hålls i samarbete med Svenska folkskolans vänner r.f.

Deltagande i mötena kan också ske digitalt och anmälan tas då emot av Anette Bäck, nette.back@gmail.com eller 040-7497621.

 

15.2
kl. 19

Norrsken
Hör du också till dem som fascinerats av stjärnhimlens färggranna böljande skådespel? Kom då med och njut av fotografen Ove Lillas enastående foton med berättelser om norrsken.

15.3
Årsmöte
kl. 19

Monitorering och skydd av den utrotningshotade flygekorren (Pteromys volans) – nya utgångspunkter för utvecklandet av ett hållbart skogsbruk
Ralf Wistbacka berättar om flygekorren och dess livsmiljöer, som i Finland hotas av omfattande kalhyggen. Hans forskning baseras på ett stort fångst-återfångstmaterial, som insamlats i västra Finland. Variationen i populationernas storlek och demografi i relation till skogsbrukets förstörande av livsmiljöerna samt miljörelaterade bakgrundsfaktorer 1993-2018 studerades.

17.4
kl. 19
Björkö

På avstånd syns allt tydligare - om att berätta, berika och bevara
I tre böcker och i ett tusental publicerade artiklar har Oravaisbon Håkan Eklund (vintertid bosatt i Åbo) dokumenterat fragment av samtiden med finlandssvensk kustkultur i fokus; under femton år var han chefredaktör för tidskriften Skärgård.

I den nyutkomna boken ”Vägen är mödan värd” tar han avstamp på Valsörarna 1968; medlem i OA blev han 1966 – femton år gammal, föreningen som blev hans högskola. Med distans till tingens ordning blir allt tydligare; dokumenterat i ord och bild.

Månadsmötet ordnas på Björkö UF Stjärnan, Björkövägen 768 i Björköby.

 

Exkursioner, kurser och annan verksamhet

BirdLife Finland firar sitt 50-årsjubileum under året 2023. OA gratulerar och bidrar med aktiviteter som ingår i jubileumsårets program.

 

6.3 Grundkurs i ornitologi
ordnas i Jakobstad i samarbete med Jakobstadsnejdens Natur. Sex kurskvällar plus en exkursion ingår. Kontaktperson: Ralf Wistbacka (ralf@wbe.fi, 050-5166817).
7.3
reserv 8.3

Ugglekväll
startar med föredrag kl. 18.30 på OA, Museigatan 3 (Österbottens museum) och efteråt exkursion ca kl. 20. OBS Väderreservation: Vid ogynnsamt väder utnyttjas reservdagen ons 8.3. Anmäl dig gärna till Ralf Wistbacka (050-5166817, ralf@wbe.fi). OAs ugglekväll ordnas i samarbete med Svenska folkskolans vänner r.f. och är en del av BirdLife Finlands 50-årsjubileum.

Uggleexkursioner ordnas också bl.a. av Malaxnejdens Naturförening (ti 7.3 kl. 20 från Malax HVC, Petter Eklund 050-3642090, larspetters.eklund@gmail.com), Oravaisnejdens Natur (ons 8.3, Tomas Klemets, 050-5818058), Jakobstadsnejdens Natur (må 13.3, Ralf Wistbacka, 050-5166817) och Sydbottens Natur och Miljö (ti 14.3 kl. 21 vid Fågeltornet vid Norrfjärden, Sonja Grönholm, sms 050-3098925).

Mer information om ugglekvällarna i Österbotten hittas här.

15.4 Fågelskådardag kl. 8-12 i samarbete med bl.a Gamlakarleby fågel- och naturvänner, Oravaisnejdens Natur och Jakobstadsnejdens Natur. Kontaktperson för JNN och OA: Ralf Wistbacka (ralf@wbe.fi, 050-5166817).
april Kurs i inventering av skärgårdsfåglar ordnas i Jakobstad i samarbete med Jakobstadsnejdens Natur. Kontaktperson: Ralf Wistbacka (ralf@wbe.fi, 050-5166817).
vår-höst Stationstalko på Valsörarna ordnas en eller flera gånger under säsongen. Mera info via OAs kanaler. Du kan på förhand anmäla ditt intresse för praktiska sysslor som behövs för renovering och underhåll av den biologiska stationen, så får du säkert information när det närmar sig. Kontaktperson: Niclas Fritzén (050-3222347, nrfritzen@gmail.com).
5.5

Vårexkursion till Iskmo, Lillön, där vi bekantar oss med bl.a. flygekorrskogar och fjolårets glorestaureringsprojekt. Ta med egen matsäck, gummistövlar och kläder enligt väder. Samling kl. 17.30 vid OA (Museigatan 3 i Vasa) för samåkning. Deltagaranmälan senast ons 3.5 kl. 21.00. Kontaktperson: Ralf Wistbacka (ralf@wbe.fi, 050-5166817).

17.5.  Vårens framfart på Yxgärde
Vi tar in vårens framfart på Yxgärde med omgivningar kl. 18-19.30. Väderreservation. Vi hoppas få se många vårblommande växter, som förvandlar området till ett hav av färger. Samtidigt noterar vi alla fåglar vi hör och ser. Förse dig gärna med egen medhavd matsäck och sittunderlag eller filt. Kontakt: Solveig Pått (050-3434838, gärna sms). Den virtuella guidningen från tidigare finns här.
6.5

Tornens kamp på Valsörarna. Stationschefen ansvarar för OAs lag.

6.5 och 7.5 Fågelskådningsdagen ute på gården för hela familjen pågår endera dagen hela dygnet.
Mer information om dagen på Birdlife Finlands webbsida
18.5
reserv 20.5
Dagsutflykt till Valsörarna
Ta med egen matsäck och kläder enligt väder samt varma, vind- och vattentäta kläder för båtfärden. Begränsat deltagarantal. Deltagaravgift: (Medlemmar vuxna/barn 25€/15€, övriga 50€/30€). Kontaktperson: Lotta Eklund (lotta_haldin@hotmail.com, 050-5250821, gärna sms).
4-5.6
sö-må
Sommarexkursion till Limingoviken med stopp längs vägen vid andra fågelställen, som t.ex. i Kalajoki. Gemensam buss och övernattning i Limingo. Deltagaravgift. Exkursionen är en del av BirdLife Finlands 50-årsjubileum och ordnas i samarbete med Jakobstadsnejdens Natur, Oravaisnejdens Natur och Gamlakarleby fågel- och naturvänner. Anmäl intresse till reseledaren Tomas Klemets (050-5818058, tomas.klemets@gmail.com). Mera info via OAs kanaler.
18.6
Inställd

Ängsexkursion i Närpes med praktiskt arbete och genomgång av ängar som lämpar sig för tidig och sen slåtter. Kontaktperson: Torgny Backman (torgny.backman@gmail.com, 040-7528423).

juni Tornfalksexkursion ordnas i slutet av juni i Vasatrakten. Kontaktperson: Ralf Wistbacka (ralf@wbe.fi, 050-5166817).
juni-juli Jättebalsamintalko i Munsmo. Kontaktpersoner: Lotta Flemming (040-7200389, gärna sms) och Solveig Pått (050-3434838, gärna sms).
4-6.8 Skogsexkursion till Mickelsörarna. Uppföljning av skogsrestaureringen som genomfördes på Mickelsörarna mellan 2008 och 2015. Begränsat deltagarantal. Deltagaravgift. Kontaktperson: Ralf Wistbacka (ralf@wbe.fi, 050-5166817)
15.7
reserv 16.7
Ängstalko på Valsörarna. Vi fortsätter med det årliga naturvårdstalkot på Valsörarna. Vresrosarbetet har gett resultat så nu går vi över till att sköta ängarna vid fyren. Vi slår gräs med lie och räfsar ihop det. Anmäl ditt intresse till Lotta Flemming (040-7200389, gärna sms).
augusti Ängsexkursion i Närpes med genomgång av ängar som slagits under förra exkursionen och praktiskt arbete på oslagna ängar som lämpar sig för sen slåtter. Kontaktperson: Torgny Backman (torgny.backman@gmail.com, 040-7528423).