Pågående OA-projekt

 

Bon för hussvala

Fladdermöss i Strömsö

Flygekorre

Häckfåglar på Valsörarna (vart 3:e år)

KvarkenBats (2013–)

Livbärgarskjulet

Radiotelemetriprojekt (2020–)

OA:s herbariesamlingar

Silltrutens ungproduktion

Tajgasångare (2020–)

Utterns födoval (2016–)

Vresros på Valsörarna (2015–)

Övrigt ornitologiskt arbete

 


Nordfladdermus. Foto: Niclas Fritzén

 

Slutförda OA-projekt

 

Fladdermusholkar (2016-2017)

Holkar och fåglar

Katalogisering av Bror Petterssons boksamling

Satellitörnen Carl-Gustav (2016)

Skogsrestaurering (2008-2014)

 


Satellitörnen Carl-Gustav. Foto: Victoria Nylund