Program hösten 2016

Månadsmöten

12.10 Geologiska formationer i världsarvet

Kvarkens skärgård – Höga kusten fick världsarvsstatus på geologiska grunder, men vet du vilka våra OUV* är? Om inte, så klarnar det när världsarvsguide och amatörgeolog Solveig Pått guidar oss i naturarvets grunder.

*Outstanding Universal Value (Särskilt stort universellt värde)

 

9.11

Höstmöte

Kvarken under vattenytan

Marinbiolog Anette Bäck presenterar ”VELMU - tio år av undervattensinventeringar i Finland" och tar oss med på en tur under vattenytan. Hon visar i ord och bild hur det ser ut i den värld som är så nära men ändå okänd för många.

 

14.12 Julfest med frågesport och annat program
 

Program våren 2016

Månadsmöten

17.2 Vad gör vår art unik? Hur människans biologiska särdrag har utvecklats
Årsmöte med föredrag av FD Henry Pihlström (Helsingfors universitet) som i stora drag presenterar den nuvarande vetenskapliga uppfattningen om människans evolution.

 

9.3 Pärlugglor
Biologen och naturfotografen Tuija Warén berättar om pärlugglemärknigen, som pågått sedan 1977 på Valsörarnas biologiska station.

 

13.4 Botanisering i näromgivningarna
Det finns många gömda och glömda pärlor i närmiljön som vi alla kan ta
del av, bara vi hittar dem. Solveig Pått, som till vardags arbetar på Österbottens museum och Terranova, guidar oss i och runt Gamla Vasa samt genom vårens underverk.
 

Kurser och exkursioner

7.3-18.4 Fågelkurs för nya ornitologer (måndagar i mars och april).
Arrangörer: Öppna universitetet vid Åbo Akademi i samarbete med Vasa sommaruniversitet, filialen i Jakobstad (Jakobstads svenska arbetarinstitut) samt Jakobstadsnejdens Natur r.f., Ostrobothnia Australis r.f. och Oravaisnejdens Naturvetarklubb r.f. 

 

23.4 Exkursion till vårbäcken (Södra Vallgrund)
Besök till Globäckfladan och Ängesholmspotten, som båda har restaurerats inom ramen för FLISIK-projektet (www.flisik.fi). Vi bekantar oss med fiskuppstigning och sakkunniga guider berättar om vattendragens historik och de utförda restaureringarna. Utfärden görs i samarbete med Kvarkens Naturskola som tar hand om exkursionens barn

 

7.5 Tornens kamp vid Nojärv träsk
Det finns möjlighet att besöka fågeltornet vid Nojärv träsk, som OA bemannar under Tornens kamp (7.5) mellan kl 5 och 13.
Kontaktperson: Ditte Smeds-Weijola, 040-9371109, dittesw(at)hotmail.com

 

28.5 Världsarvsdag på Valsörarna
Valsörsexkursionen med anledning av att världsarvet Höga Kusten-Kvarkens skärgård fyller 10 år i år. Forststyrelsen är huvudarrangör men många föreningar, bl.a. Ostrobothnia Australis, deltar i arrangemangen.

 

11.6 Sommarexkursion till Utterleden och Lostenen

Välkommen med på OA:s sommarexkursion till Utterleden och Lostenen i Överpurmo! Vi åker med buss som startar från Österbottens museum, Museigatan 3 i Vasa kl. 9.00 lördagen den 11.6.2016. Beräknad hemkomst är kl. 17.00.

Det finns olika långa vandringsalternativ och Kvarkens naturskola ordnar eget program för barnen. Ta med gen matsäck (möjlighet till korvgrillning finns) och lämpliga kläder för skogsvandring.

Kostnad för busstransporten: 20 € för vuxna och 10 € för barn och ungdomar under 18 år.

Anmälning kvällstid till reseledaren Karl Hamberg, telefonnummer 050 5663197, senast ons 8.6.

 

18.6 Vresrostalko 1 (väder- och häckfågelförbehåll)
Ansvarig: Lotta Flemming (040-7200389, lotta.molander(at)agrolink.fi).

 

 8.6 Vresrostalko 2 (väderreservation)

Lördagen den 6.8 ordnar OA sommarens andra vresrostalko på Valsörarna. Vi åker från Svedjehamn kl. 9 och är tillbaka senast 17. Inga förkunskaper behövs och arbetsredskap och handskar fås på plats. Ta med egen matsäck och skor eller stövlar som lämpar sig för vandring i terräng.

Bindande anmälningar till Lotta Flemming, tel. 040 7200389. Deltagarantalet är begränsat eftersom vi åker ut med båt. Väderreservation.

 

Augusti Kombinerat stations- och vresrostalko.
Ansvariga: Karl Hamberg (050-5663197) och Lotta Flemming (040-7200389)

 

15.9 Meteoria-Tranexkursion till Söderfjärden
Ansvarig: Solveig Pått (050-3434838, solveig.patt(at)vaasa.fi)
 


Följ med OAs Facebook och hemsidor, Oaves och OAs månadsmöten för mera information gällande program som OA ordnar.

 

Några exkursioner sker i samarbete med Kvarkens Naturskola. Vilka det blir meddelas senare.

 

Övrigt

4.3.-29.5.2016
Fotoutställningen "Dreaming of the Sea" av Jukka Rapo och Lauri Rotko berättar om hur Östersjön mår och visas i Österbottens museum. Rotko arbetar ovanför havsytan och gestaltar mänskans förhållande till havet, medan Repo bokstavligen dyker ner i de landskap som han fotograferar.