Ortolansparven - årets art för Birdlife Finland


Har du sett en ortolansparv på senare tid? Foto: Roland Lillkåla

 

Årets art för Birdlife Finland

Ortolansparv

Ortolansparven är den finländska fågel som minskat snabbast under senare tid. Därför har BirdLife Finland valt arten till årets fågel. Avsikten är att försöka kartera var arten ännu finns kvar. Den förekommer främst ute på större odlingar och den förekommer i så kallade sånggrupper dvs. paren förekommer i små kolonier. Hör man en hane sjunga finns det förmodligen flera i närheten. Alla observationer under häckningstid är värdefulla och de bör rapporteras till TIIRA. Även uppgifter om var man sökt arten men inte funnit den är värdefulla, likaså observationer från senare tid; som man ännu inte satt in i TIIRA. Den bästa tiden för att inventera ortolansparv är senare delen av maj till mitten av juni. Hoppeligen hinner du ännu ta del i detta viktiga projekt.


För tillfället karteras följande områden på OA:s vägnar:

  • Åkerområdena i Västerhankmo
  • Petalax ådal och Taklax

Ännu hinner fler intresserade delta i karteringarna!

 

Via dessa länkar fås info om årets projektart på Birdlife webbsida!
https://www.birdlife.fi/suojelu/lajit/vuoden-linnut/peltosirkku/ 

Karteringsanvisningar:
https://www.birdlife.fi/suojelu/lajit/vuoden-linnut/peltosirkku/peltosirkkujen-kartoitusohjeet/

 

Mer info kan även fås från Ralf Wistbacka 050-5166817, ralf@wbe.fi

 

Ortolansparv,Hörnefors, Västerbotten , May 2018 (30698839948)
Foto: Wikimedia, Hans Norelius from Älvsjö, Sweden / CC BY