Ostrobothnia Australis r.f.

Ostrobothnia Australis r.f. (OA) är en av Finlands äldsta naturvetenskapliga föreningar grundad 1924. Föreningens hemort är Vasa men vi är verksamma i hela svenska Österbotten. Ostrobothnia Australis är latin för "Södra Österbotten".

Vill du bekanta dig med Ostrobothnia Australis gör du det lättast genom att klicka på någon av länkarna ovanför.

OA fyller 100 år 2024!

På vår webbsida kan du läsa mer om jubileumsårets program och även titta på och dela med dig av dina bilder. Läs även mer om Svensk-Österbottniska Samfundets naturvetenskapliga utlysning nedan, samt på SÖS egna webbsidor.

 

 

NATURVETENSKAPLIG UTLYSNING med anledning av Ostrobothnia Australis 100-årsjubileum

Nu kan du som är verksam inom naturvetenskaplig forskning ansöka om ett bidrag på 10 000 € – 30 000 € från Svensk-Österbottniska Samfundet. Stipendierna kan sökas av såväl privatpersoner och arbetsgrupper som föreningar och sammanslutningar. Ansökningstiden är 29.1-31.5.2024. Läs mer om hur du ansöker på www.samfundet.fi/.
               
Ostrobothnia Australis r.f. (OA) är en av Finlands äldsta naturvetenskapliga föreningar, grundad 29.1.1924, med hela svenska Österbotten som verksamhetsområde. OAs syfte är att främja naturvetenskaplig forskning och väcka intresse för natur och naturvård. Den ornitologiska sektionen inom föreningen arbetar med olika forskningsprojekt på såväl det regionala som det nationella planet.

OA upprätthåller Valsörarnas biologiska station som även är en fågelstation. Stationen grundades 1966 och fungerar som en bas för föreningens vetenskapliga verksamhet i Kvarkenområdet. Du är varmt välkommen att utnyttja utrymmena och infrastrukturen på Valsörarna i din forskning.

I vår tidskrift OA-Natur publiceras vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar samt forskningsrapporter. Artiklarna publiceras på svenska och har anknytning till svenska Österbotten. Vi ser gärna att stipendiaterna bidrar med artiklar om den egna forskningen i framtida nummer.

     

 

 

 

Aktuellt

Ängstalko på Valsörarna

Lördagen 20.7.2024 (reserv 22.7), start kl 9 från Svedjehamn. Anmälning senast 16.7.

Skärgårdsexkursion till Öuran, Larsmo

Söndagen 28.7.2024, start kl. 9 från Jakobstads hamn. Anmälan senast 25.7.

Historisk exkursion till Jakobstadstrakten och Fäboda

Lördagen 3.8.2024, ordnas tillsammans med Jakobstadsnejdens Natur och Oravaisnejdens Natur. Anmälning senast 26.7.

Skogsrestaureringsläger på Mickelsörarna 5-9.8 2024

Skogsrestaureringslägret 5-9.8 är en del av OA:s 100-årsjubileum och Jakobstadsnejdens Naturs 50-årsjubileum. Det är också en viktig del av verksamheten inom Oravaisnejdens Natur. Lägret ordnas med understöd från Föreningen Konstsamfundet. Anmälning senast 1.8.

 

 

 

 

 


Ostrobothnia Australis r.f. är medlem i BirdLife Finland