Årsmöte: Förekomst av mindre hackspett i Jakobstadsnejden

Ons 16.3 kl 19 på SFV


Foto: Jonatan Koivuniemi

 

Förekomsten av mindre hackspett har inventerats tidigare - vad säger resultaten från uppföljningen? 

Filip Liljeqvist m.fl. inventerade förekomsten av mindre hackspett i Jakobstadsnejden sommaren 2021. Resultaten har jämförts med uppgifter om artbestånd och utbredning på samma platser på 1990-talet. Inventeringen skedde i samarbete med Jakobstadsnejdens Natur. Mindre hackspett var BirdLife Finlands projektart 2021.

Efter föredraget hålls OAs årsmöte.

Kvällen ordnas onsdagen 16.3 kl. 19 hos Svenska Folkskolans Vänner på Handelsesplanaden 23 B i Vasa.

Deltagaranmälan till nette.back@gmail.com eller 040 7497621 (gärna sms).

Meddela om du deltar på plats eller på distans, eftersom det också är möjligt att närvara via länk som meddelas till dem som inte kommer på plats. Meddela i så fall även din e-postadress!

 

Välkommen!

 

 

Föredraget ordnas i samarbete med Svenska Folkskolans Vänner.