Fågelkurs för fågel- och naturvänner

Ordnas måndagar kl 18 i Jakobstad med start den 6.3
White wagtail (Motacilla alba)

 

Våren 2023 ordnas en fågelkurs för både nybörjare och längre hunna fågelvänner. Kursen ordnas av Jakobstads Svenska Arbetarinstitut i samarbete med Jakobstadsnejdens Natur r.f., Ostrobothnia Australis r.f. och Oravaisnejdens Natur r.f. På kursen lär du dig mer om kustlandets och skärgårdens fågelfauna. Ugglor, skärgårdsfåglar, hålhäckande fåglar, vadare och deras biologi och utbredning presenteras. Vi lär oss de viktigaste kännetecknen för enskilda arter samt deras sång och kontaktläten. Dessutom ordnas fågelutflykter där vi testar våra nya kunskaper!

I fall deltagarna önskar kan vi ordna en tentamen i artkunskap och fågelläten efter avslutad kurs. Kursen hålls på Jakobstads Gymnasium på måndagar 18.00-19.30. Kursen hålls på svenska. Kursavgift 22 euro. Anmälningar till Jakobstads arbetarinstitut: https://arbis.jakobstad.fi/kurser/visa/5556-410211-fagelkurs-varen

Föreläsningar

Tidpunkt   Tema
Må 6.3 Finlands 30 vanligaste fåglar
Må 13.3 Finlands ugglor
Må 20.3

Fågelfaunan i Jakobstadsnejdens skärgårdar

Må 27.3 Hålhäckande fåglar i Finland. Holkutställning
Må 3.4 Viktiga rastplatser för vadare i nejden
Må 17.4

Ringmärkning; vanliga ringar, läsringar etc. Insättande av Fågelatlasobservationer i TIIRA- registeret

 

Exkursioner i närområdet:

Preliminärt 13.03.2023: Ugglelyssning (Väderreservation - alternativa dagar överenskoms)

April/Maj: Fågelskådardag vid Rågårdsskatan (Lö 15.4), samt

Tornens kamp vid Bådaviken (Lö 6.5)

Maj: Skärgårdsfåglar. Utflykt till Hällgrund i slutet på maj.

Transporter med deltagarnas egna bilar (samåkning) och båtfärd till Hällgrund till själv-kostnadspris.

 


Kursmaterial:

Fågelfaunan i Larsmo skärgård 2019, Inventering av silltrut och fågelskär i Jakobstad och vid Torsö år 2020 (sänds med e-post), Keski-Pohjanmaan lintupaikat (länk till boken sänds).

Holkar & Fåglar (Broschyr – delas ut)

Fågelläten: Luontoportti är en bra introduktion

 

Välkomna!