Naturmarschen lö 18.3

Naturmarschen i Vasa vill uppmärksamma att det är hög tid att regeringsmakten övergår från att endast uppgöra målsättningar och planer till att vidta konkreta åtgärder!

 

Följande regering bör stoppa utarmandet av biodiversiteten och avancera från klimatmålsättningar till konkreta klimatåtgärder genom att:

  1. Skydda de sista natur- och gammelskogarna, samt 30 procent av Finlands land- och vattenområden.
  2. Säkerställa tillräcklig finansiering för naturskydd och återställning av naturen, genom att binda den till 1 procent av bruttonationalprodukten.
  3. Stifta en naturlag, som motsvarar klimatlagen, och förnya skogslagen i linje med klimat- och naturmålen.
  4. Utarbeta ett räddningspaket för kolsänkorna och begränsa skövlingen av skogar.
  5. Korrigera de ekonomiska styrmedlen i linje med principen förorenaren betalar och stärka hållbara lösningar inom markanvändningen, jordbruket, trafiken och energihushållningen.
  6. Styra efterfrågan och konsumtionen i riktning mot en klimat- och naturvänlig vardag.

 

Naturmarschen i Vasa startar lördagen den 18.3. kl. 13 från hovrätten och går längs Hovrättsesplanaden till torget där vårt ställningstagande läses upp och allmänheten och riksdagskandidaterna informeras om klimat- och biodiversitetskriserna och vikten av snabba åtgärder för att lösa dessa. Mera om programmet på torget samt om bakgrunden till Naturmarschen kan du läsa om på luontomarssi.fi samt på Facebook-evenemanget Luontomarssi Vaasa / Naturmarsch Vasa / Nature March Vaasa. På kartan här ovan finns lämpliga parkeringsplatser angivna med P och så finns det också en torgparkering. Ett tips; INGSVA-buss går från Jakobstad 9.00 och är 10.35 i Vasa. Från Vasa avgår buss 17.30 och anländer till Jakobstad 19.05.

Mera info: Ralf Wistbacka 050–5166817, ralf@ wbe.fi    

 

VÄLKOMMEN!