Månadsmöte: Restaurering av flador och glon

06.01.2024 kl. 19:24
Ons 11.10.23 kl. 19

Skinnarsund. Foto: Ralf Wistbacka

 

Flador och glon är värdefulla livsmiljöer, som hotas av bl.a. strandexploatering och skogsbruk och de kategoriseras därför som hotade naturtyper. Tack vare det nya Helmi-programmet har restaurering av flador och glon tagit fart och Ostrobothnia Australis (OA) har deltagit i flera restaureringar.

På onsdagen (11.10) kl. 19 kommer Ralf Wistbacka, som har en gedigen erfarenhet av inventering och restaurering av flador och glon, och berättar om ett urval lyckade restaureringar i Österbotten. Platsen är Terranovas auditorium vid Österbottens museum, ingång via OAs trappa, Museigatan 3 i Vasa. Som arrangörer står Ostrobothnia Australis i samarbete med Svenska Folkskolans Vänner.

Alla intresserade är hjärtligt välkomna!

Du kan också anmäla dig som distansdeltagare genom att meddela namn, e-postadress och hemkommun till Anette Bäck (nette.back@gmail.com, 040 7497621 (gärna sms)).

 

 

Föredraget ordnas i samarbete med Svenska Folkskolans Vänner rf.