Månadsmöte: Biodiversitet i skogen

06.01.2024 kl. 19:25
Måndag 6.11.2023 kl. 19.00


Foto: Aarne Lahti ©

Skogsnaturen är utsatt för ett hårt tryck från skogsbruket medan klimatförändringen utgör ett nytt bekymmer. Var tionde skogslevande art i Finland är utrotningshotad, likaså är merparten av de skogliga naturtyperna. Därför behövs hjälp av skogsägande naturvänner.

Efter en kort introduktion av Ralf Wistbacka fortsätter Torgny Backman (Närpes) med skogsfredning, kontinuitetsskogsbruk och andra projekt i familjens skogar, Simon Gripenberg (Jakobstad) berättar om planerade åtgärder i sitt skogsskifte i Socklot och Pontus Wistbacka tar upp naturskyddsprojekt i den samfällda skogen Börje i Purmo.
 
Efteråt hålls OAs höstmöte.

Månadsmötet ordnas Måndag 6.11.2023 kl. 19.00. Platsen är Terranovas auditorium vid Österbottens museum, ingång via OAs trappa till bottenvåningen, Museigatan 3 i Vasa. Som arrangörer står Ostrobothnia Australis i samarbete med Svenska Folkskolans Vänner.

 

Alla intresserade är hjärtligt välkomna!

 

Du kan också anmäla dig som distansdeltagare genom att meddela namn, e-postadress och hemkommun till Anette Bäck (nette.back@gmail.com, 040 7497621 (gärna sms)).

 

 

Föredraget ordnas i samarbete med Svenska Folkskolans Vänner rf.