Föredrag om pärlugglor

06.01.2024 kl. 19:27
Ons 13.12.2023 kl 18 i Alma-Opistos auditorium


Foto: Tuija Warén

Föredrag om pärlugglor ons 13.12 kl. 18-20 i Alma-opistos auditorium, Rådhusgatan 31. Professor, ekolog Erkki Korpimäki (född i Kauhava) håller ett föredrag (på finska) kring temat pärlugglor, som han har forskat i under 50 år. Man kan också bekanta sig med hans färska bok ”Helmipöllö -  Metsän ja ihmisen hyvinvoinnin vartija”. Ingen servering.

Föredraget ordnas i samarbete med Merenkurkun 
lintutieteellinen yhdistys (MLY)
.