Månadsmöte: Fladdermöss och vindkraft – ett grön-grönt dilemma

10.04.2024 kl. 11:34
Onsdagen den 17.4 kl. 19

Foto: Vindkraftverk Högaliden /Michael Schneider

Michael Schneider från Länsstyrelsen Västerbotten besöker Vasa på onsdagen (17.4) kl. 19 och berättar om hur den så kallade gröna stålproduktionen i Sverige kan påverka Finlands fladdermöss negativt. Mycket av elen som stålproduktionen kräver förväntas levereras av vindkraftverk. Vindparkerna som nu byggs på allt fler ställen kan påverka fladdermössen negativt på olika sätt, även om en del av parkerna står långt ute till havs. Men kunskapsbristen är stor om fladdermössens förekomst och levnadssätt i de norra delarna av Finland och Sverige. Det pågår emellertid en hel del arbete som kan ändra detta.

Föredraget hålls i Terranovas nya auditorium vid Österbottens museum, ingång via OAs trappa, Museigatan 3 i Vasa. Som arrangörer står Ostrobothnia Australis i samarbete med Svenska Folkskolans Vänner.

Du kan anmäla dig som distansdeltagare via detta anmälningsformulär.

 

Alla intresserade är hjärtligt välkomna!

 

 

Föredraget ordnas i samarbete med Svenska Folkskolans Vänner rf.